En gruppe firkanter

Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)

Kontakt oss

SOVno er etablert for å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av ulike typer søvnforstyrrelser. Vi retter oss både mot helsepersonell, pasienter, pårørende og befolkningen generelt. SOVno deltar i undervisning i grunn-, videre- og etterutdanninger av helsepersonell, og gir veiledning/rådgivning på nasjonalt nivå for å sikre spredning av kompetanse til landet for øvrig. Vi driver med forskning i egen regi, samt bidrar til forskning- og fagutvikling i andre fagmiljøer for å bygge opp nasjonal kompetanse.

Det er ikke pasientbehandling ved SOVno. Slik behandling skjer ved kliniske avdelinger/ sentre/ fastleger. En oversikt over utrednings- og behandlingstilbud i Norge finner du også på våre nettsider. SOVno er behjelpelig med å rettlede pasienter i valg av behandlingssted.

​Ta søvntesten og få tilbakemelding på hvilken søvnlidelse du har, og få råd om hva slags behandling som er aktuell.

Søvntesten er utviklet ved Universitetet i Bergen (UiB) av professor Bjørn Bjorvatn. Universitetet benytter spørreverktøyet «SurveyXact by Rambøll» som programvare for denne undersøkelsen. Her blir personvernet ivaretatt på en sikker måte. Du kan lese mer om dette på følgende lenke: https://www.surveyxact.no/gdpr/. Det er inngått databehandleravtale mellom UiB og Rambøll AS.
Det er frivillig å svare, og du kan når som helst avbryte spørreundersøkelsen. Alle svar blir registrert, også delvis besvarte spørreundersøkelser. Alle svar behandles avidentifisert, og blir anonymisert fortløpende ved at IP-adresser / nettidentifikatorer slettes av databehandler. Anonymisert datamateriale fra svarene vil kunne bli benyttet til rapportskriving og vitenskapelige artikler i ettertid.

 • Forsider tidsskriftet søvn.
  Tidsskriftet SØVN

  Her finner du alle utgaver av tidsskriftet SØVN som gis ut av SOVno to ganger i året. Tidsskriftet er rettet mot helsepersonell, men vil også være aktuelt for forskere og studenter innen helsefag.

 • Søvn og søvnsykdommer

  På denne siden finner du tekster med tema knyttet til normal søvn, søvnsykdommer og utredning og behandling av søvnsykdommer.

 • Ung mann sitter i sofa. Kvinne sitter vendt mot mannen mens hun holder briller i hendene. foto
  Utredning- og behandlingstilbud i Norge

  På denne siden finner du en oversikt over offentlige og private tilbud for utredning og behandling av søvnsykdommer innen hver helseregion i Norge.

 • Nettsted
  Brosjyrer om søvn

  Her finner du fire forskjellige informasjonsbrosjyrer om søvn og søvnsykdommer laget av SOVno.

Populærvitenskapelig formidling av søvn

Korte videoer, webinar, tegneserie og podkast om søvn og søvnsykdommer.
Mer om søvn og søvnsykdommer her
Hånd på gammeldags vekkerklokke. Foto
 • Hånd med rosa markørpenn krysser av i spørreskjema. Foto
  Spørreskjema

  Her finner du aktuelle spørreskjema som brukes i utredning av søvnsykdommer.

 • Illustrasjon. Flere A4-ark oppå hverandre, det fremste med tekst og grafer. Illustrasjon
  Publikasjoner

  Her finner du liste over publikasjoner innen søvn.

 • Utsnitt av eldre mann i rutete skjorte med hendene på tastatur. Foto
  Nyttige adresser og internettsider

  Her finner du en oversikt over nyttige adresser og internettsider.

 • Kvinne sitt hode ligger på hvit pute, ansiktet i profil mot mørk bakgrunn og fullmåne. Illustrasjonsfoto
  Doktorgrader

  Liste over avlagte doktorgrader innen søvnrelaterte tema i Norge.

 • Interiør auditorium i Bikuben kurs og konferansesenter. Foto
  Kurs og kongresser

  Her finner du en oversikt over nasjonale og internasjonale kurs og kongresser innen søvnrelaterte tema.

 • To puter i uoppredd seng
  Forskning

  Aktuelle forskningsprosjekt innen søvn som SOVno er involvert i.

Aktuelle saker

 • 24. november 2023
  Amming og sovemønster blant spedbarn i Norge

  Forskere fra Universitetet i Oslo har i denne studien undersøkt søvnmønsteret blant ammede spedbarn. 342 mødre til 6-12 måneder gamle ammede spedbarn svarte på spørreskjema om sosiodemografiske faktorer, ammepraksis og spedbarnets søvnmønster. Resultatene i studien viste blant annet at hyppige nattlige oppvåkninger, samsoving og nattamming var vanlig blant 6-12 måneder gamle spedbarn som ammes, og at hyppig nattamming kan øke barnets søvnlengde.

 • 16. november 2023
  Sammenhengen mellom ulike søvnhelsedimensjoner og kjønn, alder, utdanning, døgnpreferanse og kronisk insomni

  Forskere fra Nasjonalt senter for søvnmedisin, Universitetet i Bergen, University of Pittsburgh og Haukeland Universitetssykehus har i denne nettbaserte studien med 1028 deltagere undersøkt ulike dimensjoner av søvnhelse med RU_SATED-skala, som vurderer regularitet, tilfredshet, årvåkenhet, timing, effektivitet og søvnlengde sett i forhold til kjønn, alder, utdanning, døgnrytmepreferanse og kronisk insomni. Resultatene i studien viste at deltakere med kronisk insomni skåret dårligere enn deltakere uten insomni på alle seks søvnhelsedimensjonene. Videre viste studien at søvnhelsen var signifikant forskjellig i forhold til kjønn, alder, utdanning, døgnrytmepreferanse og kronisk insomni..

 • 14. november 2023
  Dårlig søvn er assosiert med endret hjerneaktivering hos friske voksne

  Forskere fra NTNU, St. Olavs hospital, Universitetet i Oslo, University of California, University of Utah og University of Southern California har i denne studien undersøkt hvordan kognitiv kontrollfungering i hjernen var assosiert med søvnhelse hos 81 friske voksne med normal søvn. Studiedeltagerne gjennomførte først en test av kognitiv funksjon. Aktigrafi og selvrapportering av søvn ble gjennomført i uken før det ble gjort en funksjonell MR-undersøkelse samtidig som deltagerne gjennomførte en test (Not-X-CPT) for å måle kognitiv kontrollfunksjon. Forskerne konkluderer med at dårlig søvn er assosiert med endret kognitiv kontrollfungering i hjernen, selv hos personer med normal søvn.

Sist oppdatert 03.10.2023