Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon LTMV

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) er et behandlingstilbud gitt utenfor sykehus for pasienter med pustesvikt. Nasjonalt register for LTMV ble opprettet i 2002. I 2012 ble registeret godkjent av Helse‐ og omsorgsdepartementet som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister. Overgang fra papirbasert til elektronisk format ble gjennomført i 2014.

Nasjonalt register for LTMV er bygget på opplysninger om pasienter fra alle norske sykehus som tilpasser LTMV for barn og voksne.  


Brukermanual - LTMV2020.JPG
 

Brukerveiledning - LTMV-registeret (pdf)

Langtidsmekanisk ventilasjon (LTMV) eller hjemmerespiratorbehandling er behandling for pasienter med et varig behov for mekanisk ventilasjon utenfor sykehus. Behandlingstilbudet brukes til utvalgte pasienter med ekstrapulmonal restriktiv ventilasjonsinnskrenkning og hypoventilasjon.
En ventilator er et mekanisk hjelpemiddel som helt eller delvis kan kompensere for sviktende ventilasjon, og bidrar til at den opprettholdes på et tilfredsstillende nivå med normalisering av blodgassene. Tilkopling til ventilator kan skje via maske, munnstykke eller trakeostomikanyle. 

Behandlingsinformasjon om langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Fagfeltet har store utfordringer i forhold til pasientseleksjon, kompetanse i valg av respirator/innstillinger og pasientoppfølging. Medisinsk teknologisk utvikling fører med seg utfordringer av etisk, juridisk og økonomisk karakter som er viktige momenter ved LTMV som behandlingstilbud. Nasjonal veileder for LTMV og Nasjonal faglig retningslinje for LTMV utgikk fra Helsedirektoratet i 2012 og er normerende for fagfeltet.

Nasjonal veileder for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) - (pdf)

Nasjonal faglig retningslinje for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) - (pdf)

Hovedformålet med det nasjonale registeret er oppfølging av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) for å bidra til et geografisk likeverdig behandlingstilbud og god kvalitet for pasientene. Registeret skal medvirke til kvalitetssikring, fagutvikling, forskning og ressursplanlegging. 

Inklusjon

 • Pasienter som er varig avhengig av mekanisk ventilasjon hele eller deler av døgnet
  • Respiratormetode er Bilevel Positive Airway Pressure ventilasjon (BiPAP) med innstilt respirasjonsfrekvens eller trykk‐ og/eller volumkontrollert respirator.
  • Respiratortilslutning er maske/munnstykke eller trakeostomi
 • Inklusjonskriteriet for barn under 18 år omfatter også de som bruker Continuous Positive Airway Pressure ventilasjon (CPAP) sekundært til annen sykdom (nevromuskulær)

Eksklusjon

 • Obstruktiv søvnapnesyndrom- voksne brukere av CPAP eller BiPAP kun i behandling av obstruktiv søvnapnesyndrom, men kan ha søvnapne som bidiagnose.
 • Kompleks søvnforstyrrelse/Cheyne Stokes respirasjon - hvor pasienten har CPAP, BiPAP eller adaptiv servoventilator, men ingen annen inklusjonsdiagnose.
 • Pasienter som har respiratorbruk kun ved fysikalsk behandling.

 • Solfrid Indrekvam, leder, overlege, dr.med., Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus
 • Sølvi Margrethe Flaten, spesialsykepleier, LTMV-registeret, Haukeland universitetssjukehus
 • Cathrin Volle Svindal, spesialsykepleier, LTMV-registeret, Haukeland universitetssjukehus
 • Heidi Øksnes Markussen, spesialsykepleier, PhD., Lungeavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Slik finn du fram

Flyfoto av Sentralblokka

Sentralblokka

Haukelandsveien 22

5021 Bergen

Pasientinformasjon

Vi ønsker at alle dere med pustesvikt som bruker pustemaskiner (BiPAP, hjemmerespirator eller barn med CPAP) vil være med å delta i registeret for Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).
Kvinne i samtale med pasient. Foto

Behandling med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV), eller mekanisk pustestøtte, omfatter behandling med pustemaskiner utenfor sykehus og i hjemmet. Det er mekaniske pumper som enten helt eller delvis kompenserer for sviktende evne til å trekke luft. Behandlingen kan være livsopprettholdende i alvorlige tilfeller, men for mange pasienter er det kun nødvendig med behandling under søvn.
Les mer om langtids mekanisk ventilasjon
Et nærbilde av en pose