Pasientinformasjon LTMV

Vi ønsker at alle dere med pustesvikt som bruker pustemaskiner (BiPAP, hjemmerespirator eller barn med CPAP) vil være med å delta i registeret for Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

​Å bli registrert i Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon er frivillig og krever informert samtykke. Det betyr at du må undertegne et samtykkeskjema før vi kan registrere deg i registeret.

Samtykkeskjema - deltakelse i registeret

For å vurdere kvaliteten på behandlingen din trenger vi å samle inn opplysninger om deg ved start av behandling og under behandlingen (hvert 2 år). Registerets opplysninger oppdateres årlig.

Anonymiserte opplysninger fra registeret vil bli utlevert til bruk innenfor forskning og utvikling. Disse opplysningene vil ikke kunne spores tilbake til deg som pasient.

Offentliggjøring av resultater 2021 «For deg som bruker hjemmerespirator», Respira / Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) (pdf)


Pasientinformasjon - Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

Vil du delta og bidra til bedre behandling?

Kontakt oss på e-post: LTMVregisteret@helse-bergen.no

Behandling med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV), eller mekanisk pustestøtte, omfatter behandling med pustemaskiner utenfor sykehus og i hjemmet. Det er mekaniske pumper som enten helt eller delvis kompenserer for sviktende evne til å trekke luft. Behandlingen kan være livsopprettholdende i alvorlige tilfeller, men for mange pasienter er det kun nødvendig med behandling under søvn.
Les mer om langtids mekanisk ventilasjon
Kvinne i seng med maske. Illustrasjon
Sist oppdatert 28.07.2022