Forsking ved Søvnpoliklinikken

Det gjerast mykje forsking ved Søvnpoliklinikken. Det meste av forskinga er basert på vårt kvalitets- og forskingsregister.

Forsking er ei viktig oppgåve ved sjukehusa, og ved Søvnpoliklinikken. Alle som vert tilvist til Søvnpoliklinikken blir derfor spurt om å delta i vårt kvalitets- og forskningsregister. Målet med registeret er å studere dei ulike søvnsjukdommane i meir detalj, og å sikra dokumentasjon av behandlingseffektar. Registeret har nasjonalt omfang, og inkluderer data frå fleire andre sjukehusavdelingar i landet.

I registeret samlas det inn opplysningar om deg, din helsetilstand, diagnosar og eventuell behandling som blir gitt ved Søvnpoliklinikken. Denne informasjonen samlast inn frå utgreiingar du går gjennom og spørjeskjema du svarar på.

Å delta i søvnregisteret er frivillig og krev informert samtykkje, det betyr at du må underteikne ei samtykkjeerklæring før opplysningar om deg kan registrerast. Det vil ikkje ha nokon følgjer for ditt behandlingsopplegg dersom du ikkje ynskjer å delta. Mer informasjon om hva det innebærer å delta i registeret kan du lese her.

All forsking på registeret skal godkjennast av REK (regional komité for medisinsk og helsefaglig forskingsetikk) på førehand. På denne internettsida finner du oppdatert informasjon om pågåande forskingsprosjekt og nye publikasjonar, slik at du til ein kvar tid kan halde deg orientert om forskinga du deltek i.

I dette prosjektet vil vi bruke data frå registeret til å kartleggje førekomsten av obstruktiv søvnapné (OSA) blant pasientar tilvist til senteret på mistanke om søvnrelaterte respirasjonsforstyrringar.

Vi ynskjer vidare å undersøkje samanhengar mellom OSA og snorking, blodtrykk, pulstrykk, kroppsmasseindeks, søvnigheit på dagtid, søvnvanskar, trøttleik, angst og depresjon, og å studere førekomsten av andre søvnsjukdommar hos pasientar med varierande grad av OSA.

Prosjektet er godkjent av REK (regional komité for medisinsk og helsefaglig forskingsetikk, REK 2014/1060) og vil halde fram til 2024.

Pasienter med OSA får tilbod om behandling i form av CPAP, apnéskinne og/eller operasjon.

I dette forskningsprosjektet bruker vi oppfølgingsdata ved 3 månader og 1 år til å undersøkje behandlingsetterleving og effektar av behandling på grad av OSA, komorbiditet og psykisk og somatisk helse.

Både objektive mål og sjølvrapporterte data vil nyttast.

Prosjektet er godkjend av REK (regional komité for medisinsk og helsefaglig forskingsetikk, REK 2018/337) og vil halde fram til 2028.

Jonassen T, Bjorvatn B, Saxvig IW, Eagan TML, Lehmann S. Clinical information predicting severe obstructive sleep apnea: A cross-sectional study of patients waiting for sleep diagnostics. Resp Med 2022; 197:106860. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35490509/

Mjelle KES, Lehmann S, Saxvig IW, Gulati S, Bjorvatn B. Association of excessive sleepiness, pathological fatigue, depression, and anxiety with different severity levels of obstructive sleep apnea. Front Psychol 2022; 13:839408. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35432136/

Saeed S, Romarheim A, Mancia G, Saxvig IW, Gulati S, Lehmann S, Bjorvatn B. Characteristics of hypertension and arterial stiffness in obstructive sleep apnea: A Scandinavian ecperience from a prospective study of 6408 normotensive and hypertensive patients. J Clin Hypertens 2022; 24:385-394. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35156757/

Gjerde K, Lehmann S, Bjorvatn B, Berge M, Thuen F, Berge T, Johansson A. Partner perceptions are associated with objective sensor-measured adherence to oral appliance therapy in obstructive sleep apnea. J Sleep Res 2022; 31:e13462. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34490690/

Lundetræ RS, Saxvig IW, Lehmann S, Bjorvatn B. Effect of continuous positive airway pressure on symptoms of anxiety and depression in patients with obstructive sleep apnea. Sleep Breath 2021; 25:1277-1283. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33098538/

Lundetræ RS, Saxvig IW, Aurlien H, Lehmann S, Bjorvatn B. Effect of continuous positive airway pressure on symptoms and prevalence of insomnia in patients with obstructive sleep apnea: A longitudinal study. Front Psychol 2021; 12:691495. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34367017/

Bjorvatn B, Berge T, Lehmann S, Pallesen S, Saxvig IW. No effect of a self-help book for insomnia in patients with obstructive sleep apnea and comorbid chronic insomnia – a randomized controlled trial. Frontiers in Psychology 2018; 9:2413. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30555398/

Storesund A, Johansson A, Bjorvatn B, Lehmann S. Oral appliance treatment outcome can be predicted by continuous positive airway pressure in moderate to severe obstructive sleep apnea. Sleep & Breathing 2018; 22: 385-392. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29067558/

Lundetræ RS, Saxvig IW, Pallesen S, Aurlien H, Lehmann S, Bjorvatn B. Prevalence of parasomnias in patients with obstructive sleep apnea, a registry-based cross-sectional study. Frontier in Psychology 2018; 9: 1140. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30026716/

Tveit RL, Lehmann S, Bjorvatn B. Prevalence of several somatic diseases depends on the presence and severity of obstructive sleep apnea. PLoS ONE 2018; 13(2): e0192671. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29474482/

Bjorvatn B, Rajakulendren N, Lehmann S, Pallesen S. Increased severity of obstructive sleep apnea is associated with less anxiety and depression. J Sleep Research 2018; 27: e12647. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29193447/

Gjerde K, Lehmann S, Naterstad IF, Berge ME, Johansson A. Reliability of an adherence monitoring sensor embedded in an oral appliance used for treatment of obstructive sleep apnoea. J Oral Rehabil 2018; 45:110-115. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29090478/

Gjerde K, Lehmann S, Berge ME, Johansson AK, Johansson A. Oral appliance treatment in moderate and severe obstructive sleep apnoea patients non-adherent to CPAP. J Oral Rehabil 2016; 43:249-258. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26707632/

Bjorvatn B, Lehmann S, Gulati S, Aurlien H, Pallesen S, Saxvig IW. Prevalence of excessive sleepiness is higher whereas insomnia is lower with greater severity of obstructive sleep apnea. Sleep and Breathing 2015; 19: 1387-1393. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25855469/

​​​

Vil du vite meir om søvn?

 

På heimesidene til Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno), kan du finne mykje nyttig informasjon om søvn og søvnsjukdommar.

Nasjonalt senter for søvnmedisin (SOVno)
En gruppe firkanter
Sist oppdatert 12.06.2024