Kjernejournal

Har du registrert viktig sykdomsinformasjon som binyrebarksvikt i din kjernejournal?

Logo, firmanavn

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som samler viktige opplysninger om helsen din. Både du og helsepersonell har tilgang til, og kan registrere opplysninger om deg i din kjernejournal. Du kan se eller selv registrere informasjon i din kjernejournal via innlogging på helsenorge.no, under fanen «Sykdom og kritisk info». Helsepersonell kan i tillegg her legge inn kritisk informasjon.

Informasjon om sykdom som binyrebarksvikt er svært viktig for at du skal få korrekt behandling i en akuttsituasjon. Vi anbefaler derfor alle med binyrebarksvikt å registrere disse opplysningene i sin kjernejournal, eller å be helsepersonell registrere dette ved neste helsekontakt.  Sist oppdatert 14.07.2023