Akuttkort for hypoparatyreiodisme

Nasjonalt informasjonskort for pasienter med hypoparatyreiodisme

Vi har i samarbeid med norsk endokrinologisk forening laget informasjonskort for hypoparatyreiodisme tilsvarende de vi har for binyrebarksvikt. Kortene er ment som støtte i pasientens kontakt med leger og annet helsepersonell i tilfeller der de blir skadet eller syke. Teksten på kortet skal informere legen om akuttbehandling som skal gis, og hindre feil og forsinkelser i akuttbehandlingen. Kortet har norsk tekst på forsiden og engelsk tekst på baksiden. I 2022 ble kortfargen endret fra blå til rød.

Kortene deles ut til pasienter med kjent hypoparatyreiodisme. Kortet skal være tilgjengelig på landets sykehus. Kontakt gjerne addison@helse-bergen.no hvis du har noen spørsmål

Obs! Fraogmed 2022 er kortet rødt.

Bilde av informasjonskort for hypoparatyreiodisme
Bilde av informasjonskort for hypoparatyreiodisme


Sist oppdatert 07.11.2022