Endokringruppen søker friske frivillige til Ultradian

Vi trenger friske kontrollpersoner til vår kliniske studie, og lurer på om du er interessert i å delta.  Hormonnivåene varierer fra time til time. Disse hyppige svingningene kalles ultradiane rytmer, men vår kunnskap om disse ved ulike sykdommer er ennå svært begrenset.

Publisert 13.11.2017
Sist oppdatert 23.01.2024


Ved å registrere hormonrytmen gjennom døgnet kan diagnostikk av hormonsykdommer som feks Cushings og Addison effektiviseres, og man vil kunne diagnostisere sykdommene tidligere i sykdomsforløpet og bedre overvåke effekten av behandlingsregimet
Vi har nå utviklet ny teknologi som gjør det mulig å måle frie hormonkonsentrasjoner i vevsvæske samlet ambulant over 24 timer, såkalt mikrodialyse. Metoden er sikker og utføres under aseptiske forhold. Fordeler for pasienter: raskere behandling, mindre komplikasjoner og mindre tid på et sykehus

For mer info  http://www.uib.no/en/ultradian

Hvem søker vi etter: Friske personer mellom 18 år og 68 år med kroppsmasseindeks < 28 kg/m2 som ikke bruker faste medisiner (østrogen er tillatt).

Prosedyre:  Prosedyren krever to besøk på Haukeland. På det første besøket vil Ultradiansystemet festes på magen. En tynn slange med porøs membran vil settes inn under huden og denne kobles sammen med en pumpe og prøvesamler som bæres i en liten veske rundt livet. Innsettelsen av slangen er en rask, trygg og smertefri prosedyre som skjer under lokalbedøvelse. Det første besøket vil ta en til to timer og mesteparten tiden brukes på å sikre at Ultradiansystemet sitter godt og er optimalt tilpasset pasienten. Etter påkobling kan du utføre vanlige gjøremål unntatt trening. Etter 27 timer kommer du tilbake til sykehuset for å fjerne utstyret (ca 15min). Se gjerne filmen over, som beskriver prosedyren.

Vi kan refundere reiseutgifter og tapte inntekter.

For mer informasjon og påmelding:

 

Postdoc og lege: Katerina Simunkova, lab-bygget, 9.etasje

Katerina.Simunkova@uib.no

Ultradian@uib.no

Ultradianstudiet er ett EU-prosjekt som har godkjenning av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK 2015-872)