Klinisk nevrofysiologi KNF

KNF er ein eigen medisinsk spesialitet, og er ein del av Nevrologisk avdeling, Nevroklinikken. På denne seksjonen vert nervesystemet testa for å avdekka eller avkrefta skade eller sjukdom i hjerne, ryggmarg, perifere nervar og musklar.

Undersøkinga kan gje svaret på lokalisasjon og alvorlegheitsgrad av ein skade eller sjukdom og gi verdifull informasjon som er av stor verdi for behandlinga. Klinisk nevrofysiologi er av den grunn ein viktig del av utgreiinga innan mange medisinske fagfelt.
Et par kvinner i hvite skjorter


I tillegg til utgreiing av ulike tilstandar vert det også gjort funksjonsundersøking av nervesystemet under operasjoner i og nær nervesystemet, også kalla for intraoperativ monitorering. Dette vert gjort ved ortopediske operasjoner i rygg / nakke og ved fleire nevrokirurgiske operasjoner. Denne metoden reduserer risiko for skade på nervesystemet under operasjonane.

KNF er ein av dei største seksjonane av sitt slag i Norge og her vert det utført ca. 7500 undersøkingar årleg.

Her arbeider 8 legar kor av fire er spesialistar i klinisk nevrofysiologi, tre leger i spesialisering, ni spesialsjukepleiarar, ein assistent og ingeniør.

 

En mann som sitter ved et skrivebord med en datamaskin
 

Fleire av legane ved seksjon for klinisk nevrofysiologi arbeider også med forsking og utvikling, der i blant standardisering av EEG rapportering (Holberg EEG) og hjerneavbilding (Bergen fMRI Group).

Bergen fMRI Group

Skal du til klinisk nevrofysiologi for barn og unge?

Vi held til i Glasblokkene i 1. etasje i Blokk 8. 

Meir informasjon om klinisk nevrofysiologi for barn og unge
Mor og barn står utenfor hovedinngangen til Glasblokkene.

Kontakt

Telefon

Måndag-fredag kl. 08.00-15.00
Måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Telefaks

55 97 51 64
Måndag-fredag kl. 08.00-15.00

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

2. etasje i Gamle hovudbygg

Gamle hovedbygg

Jonas Lies vei 71

5053 Bergen

Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen

Praktisk informasjon

Dersom du ynskjer å avbestilla eller endra ein time ved KNF kan du lesa meir om korleis du gjera dette her. Det finst to måtar å gjere det på. Enten kan du rinja mellom kl. 08.00-15.00 alle kvardagar eller kan du bruke internett. Ynskjer du å avbestilla time og det er mindre enn to arbeidsdagar til timen, må du kontakta oss på telefon.

Skal du på PSG og/eller MSLT undersøking?
Har du behov for å avbestilla time til Polysomnografi (PSG) og/eller Multippel søvnlatens test (MSLT), bør timen avbestillast 14 dagar i førevegen.

Dersom du ikkje møter fram til timen
Dersom du ikkje møter fram til timen utan å seia i frå innan 24 timer før konsultasjonen, vil du bli belasta med eit gebyr på kr 640,- fastsatt i statsbudsjett av Stortinget. Dette gjeld sjølv om du har frikort.

Via internett
No kan du sjekka timeavtalane dine og skriva meldingar til avdelinga du har time hjå på nettet. I tillegg til å sjå timen din, kan du senda ei elektronisk melding til sjukehuset om du har spørsmål om timen, ynskjer å endre time, eller vil avslutte behandlinga. Alle vil få svar i løpet av to arbeidsdagar.

Logg deg inn for å:

  • få oversikt over dine timeavtalar
  • senda ei melding til avdelinga du har time hjå (ikkje røntgen)
  • sjå status på tilvisinga (ikkje røntgen)

 Innsyn for pårørande
Har du barn under 12 år, som bur på sama folkeregistrerte adresse som deg, kan du også få innsyn i timane deira. Du loggar deg inn på vanleg måte, og øvst oppe finn du ein nedtrekksmeny kor du kan velja namnet til barnet ditt. Klikk på namnet og du vil få opp timeavtalane.

Framleis brev i posten
Denne sida vil ikkje enno erstatte innkallingsbrevet som du får i posten, og vi oppmodar deg til å lese dette. Dersom du ikkje kan møta, ta kontakt med ein gong. Du må rekna med lengre ventetid om du flyttar timeavtalen din.

Via telefon
Du kan også rinja til oss for å endra eller avbestilla timen din. Vi har telefontid mellom 08.00-15.00 måndag til fredag, telefon: 55 97 51 20.

Treng du hjelp med å logga inn?

Hjelp og rettleiing

Elektronisk ID

Pasientopplysningar

Fleire og fleire avdelingar på sjukehuset får nå ny digital løysing for korleis du som pasient registrerer deg og betalar. Denne avdelinga har nå tatt i bruk denne nye løysinga. 

Du registrerer at du er komen til sjukehuset enten via tekstmeldinga du får frå oss eller på ein sjølvbeteningsautomat. Om du skal ta blodprøve kan du også registrere dette sjølv i dei avdelingane kor det er utplassert automater. Du kan framleis få hjelp i resepsjonen om du ønskjer det.


Skal du betale etter timen vil du få ei tekstmelding med betalingsinformasjon. Du kan velje å betale med Vipps eller få tilsendt faktura, gebyrfritt/utan ekstra kostnader for deg. Du kan òg betale med kort på ein sjølvbeteningsautomat eller i resepsjonen.

Les meir om innsjekk og betaling