Norsk MS-register - søknad om data (Application Form)

Norsk MS-Register må ha en fullstendig søknad om tilgang til registerdata / biologisk materiale.

​​​Styringsgruppen skal godkjenne prosjektet og kontrakt skal signeres før utlevering av data eller biologisk materiale. Man kan søke MS-registeret før andre nødvendige tillatelser er innhentet, men data/biologisk materiale vil først bli utlevert når disse foreligger.​

Slik søker du

Fullstendig søknadskjema med prosjektbeskrivelse (protokoll) og kopi av relevante tillatelser (REK og evt. dispensasjon fra taushetsplikten) sendes elektronisk til:

How to apply for data access

Fill in application form with relevant attachments such as protocol, permissions (Ethics comittee, Exemption from the Directorate for Health and Social Affaires regarding the professional Secrecy etc.) and submit application electronically to:

Sist oppdatert 27.12.2023