Orfu

Orfu er eit webbasert informasjonssystem utvikla av Økonomi- og finansavdelinga i Helse Bergen og blir brukt av alle helseforetaka i Helse Vest.

Systemet blir mellom anna brukt til å:

 • sikre heilskapleg vedlikehald av informasjon og kodeverk knytta til organisasjonsstrukturen
 • synliggjere samspelet mellom
  • administrativ organisering (organisasjonsstruktur)
  • plassering av kostnadsstader (budsjettansvar)
  • klinisk organisering (EPJ)
 • nytta same struktur for ulik rapportering
 • gjere organisasjonsdata tilgjengeleg for alle tilsette i føretaket
 • leggje til rette for integrasjon av organisasjonsdata til/frå andre systemSist oppdatert 22.03.2023