Ergoterapi ved revmatisk sjukdom

Hovudtilbodet vert gjeve til pasientar med revmatiske sjukdommar. Ergoterapeutane vurderar korleis pasienten fungerar i daglege aktivitetar (ADL). ADL- funksjonen blir vurdert gjennom samtale og/eller observasjon.

kursholder som presenterer
I tillegg vurderar ein korleis gripefunksjon, handkraft, smerter i hender og trøttleik (fatigue) påverkar kvardagen. Pasienten set seg mål for opphaldet i avdelinga og saman med det tverrfaglege teamet arbeidar ein for å nå dette. ​​
 
Aktuelle diagnoser ved Revmatologisk avdeling er Revmatoid Artritt, Psoriasis Artritt, Morbus Bekhterev, Artrose, Bindevevsjukdommar (f. eks. Lupus, CREST, Sklerodermi).
 
 

Ak​tuelle lenkjer

Kontakt

Ergoterapeutane ved Revmatologisk avdeling er lokalisert i Gamle hovudbygg. Seksjonsleiar er Jorunn Ellingsen​, telefon 55 97 50 09​​
Sist oppdatert 15.09.2022