Fysioterapi­avdelinga

Fysioterapiavdelinga yter tenester til alle somatiske avdelingar ved Haukeland universitetssjukehus, samt til Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge. Fysioterapeutane er plassert nær dei kliniske avdelingane dei yter tenester til, og vi er derfor lokalisert mange stader.   Avdelinga sine viktigaste oppgåver er undersøking og behandling av pasientar, informasjon til pårørande, forsking og fagutvikling, samt undervising og rettleiing av studentar og samarbeidspartnarar i og utanfor sjukehuset.

Fysioterapeutane har nært samarbeid med legar, pleiarar og anna personale på sjukehuset. I samband med utskriving av pasientar samarbeider fysioterapeutane med helsepersonell utanfor sjukehuset. Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen er viktige samarbeidspartnarar for Fysioterapiavdelinga som utdanningsinstansar for fysioterapeutar. 

Pasientbehandling

Fysioterapiavdelinga behandlar primært innlagde pasientar, men har også mykje poliklinisk verksemd på område der spesialkunnskap er nødvendig. Pasientane blir behandla både individuelt og i grupper. 
 
Behandlinga går føre seg i på pasientrom, i undersøkelsesrom, i treningssal eller i terapibasseng. Nokre pasientar møter fysioterapeut ein eller få gonger, mens andre pasientar får fysioterapi over lang tid. Det er tilstanden til pasienten som avgjer kva for tiltak som blir brukt, og pasienten blir gjort mest mogleg delaktig i behandlinga.

Administrasjon og organisasjon

Det er avdelingssjefen som har det overordna faglege og administrative ansvaret for Fysioterapiavdelinga. 

Har du spørsmål til Fysioterapiavdelinga om retninglinjer for behandling eller anna, er du velkommen til å ta kontakt med oss!

Kontaktpersonar - e-postadressar og telefonnummer

Stillingsfordeling

Organisasjonskart (pdf)

Organisasjonskart engelsk (pdf)

Fag og forsking i avdelinga

Forskings- og fagutviklingsleiar initierer og rettleiar i prosjektarbeid og anna fagleg utviklingsarbeid ved Fysioterapiavdelinga.

Oversikter over pågåande prosjektar, publikasjonar, hovudfags-/mastergradsoppgåver og doktorgradsavhandlingar, samt presentasjonar

Fysioterapiavdelinga legg til rette praksis for fysioterapeutstudentar frå Høgskulen på Vestlandet, i tillegg til frå fysioterapeututdanningar i utlandet.
Per i dag tar vi kvart år i mot rundt 20 tredjeårs fysioterapeutstudentar i praksis frå Fysioterapeututdanninga i Bergen, i ein praksisperiode på 10 veker. Studentane er knytta til ei eining ved Fysioterapiavdelinga i praksisperioden, og dei får tett oppfølging av sin eigen praksisrettleiar. 

Ved Fysioterapiavdelinga tar vi også i mot førsteårs fysioterapeutstudentar i ein tredagars følgjepraksis i haustsemesteret. Vi samarbeidar i tillegg med Fysioterapeututdanninga om avsluttande klinisk eksamen, både ved at vi er eksamensstad og ved at fleire av avdelinga sine fysioterapeutar deltar som sensorar. Fleire av avdelinga sine fysioterapeutar deltar som førelesarar i undervisning på utdanninga.

Fysioterapiavdelinga tar imot masterstudentar frå HVL i praksisperiodar på fem veker i tillegg til observasjonsprasis på ei veke.

Kontakt

Administrasjonen

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tysdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Armauer Hansens hus

Haukelandsveien 28

5009 Bergen

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Glasblokkene, Kvinneklinikken, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Sjå rutetabellar og oversikt over stoppestader på Skyss.no

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Praktisk informasjon

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor mellom anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Koronavirus: Pasienter med tørrhoste og vansker med slimfjerning

Informasjon og instruksjon til deg med tørrhoste eller vansker med slimfjerning i forbindelse med korona/covid19.
Informasjon og instruksjoner (pdf)
koronavirus

Anbefalte kvilestillingar ved COVID-19

Erfaring seier at riktig kvilestilling kan lindre tungpust og hoste ved COVID-19-infeksjon. Å legge seg på sida eller på magen, vil gjere at kroppen din klarar å ta opp meir oksygen.
Anbefalte kvilestillingar ved COVID-19 (PDF)
Foto: Sykepleier viser liggestilling

Fysioterapi relatert til ulike sjukdommar

Her finn du informasjon om fysioterapi relatert til ulike sjukdommar eller plager organisert ut frå dei ulike einingane.
Fysioterapi ved sjukdommar og plager

Einingar i Fysioterapiavdelinga

Fysioterapiterapeutane er organisert i ulike einingar/seksjonar. Her finn du oversikt over hvilke avdelingar på sjukehuset vi samarbeider med og driv fysioterapi på.
Les meir om oss

Terapibassenget

Terapibassenget har tilbod til inneliggande og polikliniske pasientar i form av trening individuelt og i grupper.
Terapibassenget
Interiør terapibasseng i Gamle hovedbygg. Foto