Stillingsfordeling

Stillingsfordeling

 • Avdelingssjef er administrativ og fagleg leiar
 • Avdelinga har ca 85 stillingar: Tre stillingar er for aktivitørar, ein er for avdelingskonsulent (sekretær), og for tida seks for turnuskandidatar. Resten er for fysioterapeutar
 • I tillegg kjem prosjektmedarbeidarar i engasjementstillingar
 • Om lag 105 personar er per i dag tilsett på Fysioterapiavdelinga

Oversikt over godkjende spesialistar og fullført/ starta mastergrads-/ hovudfagsstudium:


Godkjende spesialistar MNFF

 • 4 spesialistar i rehabilitering med fordjuping i nevrologi
 • 2 spesialistar i rehabilitering med fordjuping i hjarte- og lungefysioterapi  
 • 2 spesialistar i rehabilitering med fordjuping i revmatologisk fysioterapi
 • 2 spesialistar i onkologisk fysioterapi 
 • 1 spesialist i barnefysioterapi 
 • 1 spesialistar i ortopedisk fysioterapi

Hovudfag/ mastergrad/ doktorgrad

 • 7 har fullført hovudfag/ mastergrad i fysioterapivitskap ved UiB
 • 13 har fullført mastergrad innan klinisk fysioterapi ved HVL
 • 1 har fullført mastergrad innan manuell terapi
 • 1 har fullført mastergrad innan leiing ved BI
 • 1 har fullført mastergrad innan Kunnskapsbasert praksis ved HVL
 • 1 har fullført mastergrad innan klinisk helsevitskap med fordjupning i smerte
 • 1 har fullført mastergrad innan klinisk helsearbeid med fordjuping i palliasjon
 • 1 har fullført mastergrad innan klinisk nevrologi ved UITø
 • 1 har fullført mastergrad innan helsefremmande arbeid og helsepsykologi ved UiB
 • 4 er i gang med mastergradsstudier
 • 3 av våre tilsette har fullført doktorgrad, og 3 er for tida doktorgradsstipendiatar

Mange ved avdelinga har eller er i gong med anna omfattande etter- og vidareutdanning

Sist oppdatert 07.05.2024