Helsepersonell

Vårt personell er fast tilsett i Bemanningssenteret, og dekker løpende behov i føretaket. Oppdraga vil variere frå ein dag til lengre periodar med ulike arbeidsoppgåver og stader.

​Vi formidlar:

  • ​Sjukepleiarar
  • Spesialsjukepleiarar
  • Helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar
  • Vernepleiarar

Vi ser etter deg som:

  • Trivst med utfordringar 
  • Liker å arbeide på ulike einingar 
  • Er fleksibel 
  • Fagleg dyktig 
  • Liker å arbeide i eit travelt miljø med mykje ansvar. 
Bemanningssenteret administrerer kombinasjonsstillingar i føretaket, der deltidstilsette kan auke stillingsprosenten sin ved å kombinere arbeid på eigen eining og Bemanningssenteret. 

Kontaktperson somatikk:
Linda Greve Iversen
Seksjonsleiar
Telefon 971 98 664 / 55 97 69 00

Kontaktperson psykiatri/rus:
Karina Vorland Løvstad
Seksjonsleiar
Telefon: 924 63 092 / 55 97 69 00

Sist oppdatert 09.10.2023