Forskingsavdelinga, Divisjon psykisk helsevern

Effektar av elektrokonvulsiv behandling (ECT) ved alvorleg depresjon

ECT er eit viktig behandlingsalternativ for pasientar med alvorleg depresjon. Den kliniske effekten er godt dokumentert, men vi treng meir kunnskap om korleis ECT verker på hjernen og kva som gjer at ECT hjelper mot depresjon. Dette undersøkjer me i ECT-MRI studien.

Gruppebilde ECT. Foto

Studien er ein prospektiv studie som undersøker effektar av elektrokonvulsiv behandling (ECT) ved alvorleg depresjon. Studien er tverrfagleg og brukar avanserte metodar for avbilding av hjernen (nevroradiologi), nevropsykologiske testar og ei rekke blodprøver.

ECT er eit viktig behandlingsalternativ for pasientar med alvorleg depresjon som ikkje har respondert på anna  behandling. Metoden har vært brukt i over 70 år, og vert i dag brukt ved ei lang rekke sjukehus i Noreg. Den kliniske effekten er godt dokumentert, men vi har inga god forståing  av korleis  ECT verker på hjernen og kva som gjer at ECT hjelper mot depresjon.

Målet med denne studien er å undersøke korleis ECT verkar og forstå kvifor ECT har positiv effekt.  Det er også eit mål og sjå på potensielt skadelege biverknader.

I ECT-MRI-studien kombinerer vi grundige undersøkingar  av nevrokognitiv funksjon, behandlingseffekt, avanserte bildeundersøkingar  og undersøkingar  av markørar i blod. Vi registrerer også pasienten si eiga oppleving  av effekten av behandlinga og biverknader.

Ved avanserte MR-undersøkingar  ser vi etter strukturelle og funksjonelle endringar i hjernen (MR spektroskopi). Biomarkører i blod kan illustrere dei underliggande mekanismane, og vi kan sjå etter samanhengar mellom funn på nevropsykologiske testar og behandlingseffekt.

Vi samanliknar data med friske personar i samme alder, og med pasientar som elektrokonverteras (elektrisk støyt mot hjartet) for å stoppe atrieflimmer. Inklusjon av studiepasientar pågår frem til januar 2018. Dataa som blir samla inn i ECT-MRI studien vil nyttast vidare i forskingsinfrastrukturen til GEMRIC-studien.


2023

Blanken, M., Oudega, M. L., Hoogendoorn, A. W., Sonnenberg, C. S., Rhebergen, D., Klumpers, U. M. H., Van Diermen, L., Birkenhager, T., Schrijvers, D., Redlich, R., Dannlowski, U., Heindel, W., Coenjaerts, M., Nordanskog, P., Oltedal, L., Kessler, U., Frid, L. M., Takamiya, A., Kishimoto, T., Jorgensen, M. B., Jorgensen, A., Bolwig, T., Emsell, L., Sienaert, P., Bouckaert, F., Abbott, C. C., Peran, P., Arbus, C., Yrondi, A., Kiebs, M., Philipsen, A., van Waarde, J. A., Prinsen, E., van Verseveld, M., Van Wingen, G., Ten Doesschate, F., Camprodon, J. A., Kritzer, M., Barbour, T., Argyelan, M., Cardoner, N., Urretavizcaya, M., Soriano-Mas, C., Narr, K. L., Espinoza, R. T., Prudic, J., Rowny, S., van Eijndhoven, P., Tendolkar, I., & Dols, A. (2023). Sex-specifics of ECT outcome. J Affect Disord, 326, 243-248. https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.12.144

Bruin, W. B., Oltedal, L., Bartsch, H., Abbott, C., Argyelan, M., Barbour, T., Camprodon, J., Chowdhury, S., Espinoza, R., Mulders, P., Narr, K., Oudega, M., Rhebergen, D., Ten Doesschate, F., Tendolkar, I., van Eijndhoven, P., van Exel, E., van Verseveld, M., Wade, B., van Waarde, J., Zhutovsky, P., Dols, A., & van Wingen, G. (2023). Development and validation of a multimodal neuroimaging biomarker for electroconvulsive therapy outcome in depression: a multicenter machine learning analysis. Psychol Med, 1-12. https://doi.org/10.1017/S0033291723002040

Erchinger, V. J., Craven, A. R., Ersland, L., Oedegaard, K. J., Bartz-Johannessen, C. A., Hammar, A., Haavik, J., Riemer, F., Kessler, U., & Oltedal, L. (2023). Electroconvulsive therapy triggers a reversible decrease in brain N-acetylaspartate. Front Psychiatry, 14, 1155689. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1155689

Schreiner, J. E., Kessler, U., Oedegaard, K. J., Mardal, K. A., & Oltedal, L. (2023). Exploring New Electroencephalogram Parameters in Electroconvulsive Therapy. J ECT. https://doi.org/10.1097/YCT.0000000000000930

Ten Doesschate, F., Bruin, W., Zeidman, P., Abbott, C. C., Argyelan, M., Dols, A., Emsell, L., van Eijndhoven, P. F. P., van Exel, E., Mulders, P. C. R., Narr, K., Tendolkar, I., Rhebergen, D., Sienaert, P., Vandenbulcke, M., Verdijk, J., van Verseveld, M., Bartsch, H., Oltedal, L., van Waarde, J. A., & van Wingen, G. A. (2023). Effective resting-state connectivity in severe unipolar depression before and after electroconvulsive therapy. Brain Stimul, 16(4), 1128-1134. https://doi.org/10.1016/j.brs.2023.07.054  

2022

Ousdal, O. T., Brancati, G. E., Kessler, U., Erchinger, V., Dale, A. M., Abbott, C., & Oltedal, L. (2022). The Neurobiological Effects of Electroconvulsive Therapy Studied Through Magnetic Resonance: What Have We Learned, and Where Do We Go? Biol Psychiatry, 91(6), 540-549. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2021.05.023  

Takamiya, A., Dols, A., Emsell, L., Abbott, C., Yrondi, A., Soriano Mas, C., Jorgensen, M. B., Nordanskog, P., Rhebergen, D., van Exel, E., Oudega, M. L., Bouckaert, F., Vandenbulcke, M., Sienaert, P., Peran, P., Cano, M., Cardoner, N., Jorgensen, A., Paulson, O. B., Hamilton, P., Kampe, R., Bruin, W., Bartsch, H., Ousdal, O. T., Kessler, U., van Wingen, G., Oltedal, L., & Kishimoto, T. (2022). Neural Substrates of Psychotic Depression: Findings From the Global ECT-MRI Research Collaboration. Schizophr Bull, 48(2), 514-523. https://doi.org/10.1093/schbul/sbab122

van de Mortel, L. A., Bruin, W. B., Thomas, R. M., Abbott, C., Argyelan, M., van Eijndhoven, P., Mulders, P., Narr, K. L., Tendolkar, I., Verdijk, J., van Waarde, J. A., Bartsch, H., Oltedal, L., & van Wingen, G. A. (2022). Multimodal multi-center analysis of electroconvulsive therapy effects in depression: Brainwide gray matter increase without functional changes. Brain Stimul, 15(5), 1065-1072. https://doi.org/10.1016/j.brs.2022.07.053  

2021

Brancati, G. E., Brekke, N., Bartsch, H., Evjenth Sorhaug, O. J., Ousdal, O. T., Hammar, A., Schuster, P. M., Oedegaard, K. J., Kessler, U., & Oltedal, L. (2021). Short and long-term effects of single and multiple sessions of electroconvulsive therapy on brain gray matter volumes. Brain Stimul, 14(5), 1330-1339. https://doi.org/10.1016/j.brs.2021.08.018  

Erchinger, V. J., Ersland, L., Aukland, S. M., Abbott, C. C., & Oltedal, L. (2021). Magnetic Resonance Spectroscopy in Depressed Subjects Treated With Electroconvulsive Therapy-A Systematic Review of Literature. Front Psychiatry, 12, 608857. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.608857  

Opel, N., Narr, K. L., Abbott, C., Argyelan, M., Espinoza, R., Emsell, L., Bouckaert, F., Sienaert, P., Vandenbulcke, M., Nordanskog, P., Repple, J., Kavakbasi, E., Jorgensen, M. B., Paulson, O. B., Hanson, L. G., Dols, A., van Exel, E., Oudega, M. L., Takamiya, A., Kishimoto, T., Ousdal, O. T., Haavik, J., Hammar, A., Oedegaard, K. J., Kessler, U., Bartsch, H., Dale, A. M., Baune, B. T., Dannlowski, U., Oltedal, L., & Redlich, R. (2021). Elevated body weight modulates subcortical volume change and associated clinical response following electroconvulsive therapy. J Psychiatry Neurosci, 46(4), E418-E426. https://doi.org/10.1503/jpn.200176  

Ousdal, O. T., Gjestad, R., & Oltedal, L. (2021). Reply to: Clinical Relevance of Brain Changes After Electroconvulsive Therapy: Is There Really No Link at All? Biol Psychiatry, 89(4), e15-e16. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2020.05.031  

Wade, B. S. C., Hellemann, G., Espinoza, R. T., Woods, R. P., Joshi, S. H., Redlich, R., Dannlowski, U., Jorgensen, A., Abbott, C. C., Oltedal, L., & Narr, K. L. (2021). Accounting for symptom heterogeneity can improve neuroimaging models of antidepressant response after electroconvulsive therapy. Hum Brain Mapp, 42(16), 5322-5333. https://doi.org/10.1002/hbm.25620

2020

Blomberg, M. O., Semkovska, M., Kessler, U., Erchinger, V. J., Oedegaard, K. J., Oltedal, L., & Hammar, A. (2020). A Longitudinal Comparison Between Depressed Patients Receiving Electroconvulsive Therapy and Healthy Controls on Specific Memory Functions. Prim Care Companion CNS Disord, 22(3). https://doi.org/10.4088/PCC.19m02547​  

Erchinger, V. J., Miller, J., Jones, T., Kessler, U., Bustillo, J., Haavik, J., Petrillo, J., Ziomek, G., Hammar, A., Oedegaard, K. J., Calhoun, V. D., McClintock, S. M., Ersland, L., Oltedal, L., & Abbott, C. C. (2020). Anterior cingulate gamma-aminobutyric acid concentrations and electroconvulsive therapy. Brain Behav, 10(11), e01833. https://doi.org/10.1002/brb3.1833  

Mulders, P. C. R., Llera, A., Beckmann, C. F., Vandenbulcke, M., Stek, M., Sienaert, P., Redlich, R., Petrides, G., Oudega, M. L., Oltedal, L., Oedegaard, K. J., Narr, K. L., Magnusson, P. O., Kessler, U., Jorgensen, A., Espinoza, R., Enneking, V., Emsell, L., Dols, A., Dannlowski, U., Bolwig, T. G., Bartsch, H., Argyelan, M., Anand, A., Abbott, C. C., van Eijndhoven, P. F. P., & Tendolkar, I. (2020). Structural changes induced by electroconvulsive therapy are associated with clinical outcome. Brain Stimul, 13(3), 696-704. https://doi.org/10.1016/j.brs.2020.02.020  ​

Ousdal, O. T., Argyelan, M., Narr, K. L., Abbott, C., Wade, B., Vandenbulcke, M., Urretavizcaya, M., Tendolkar, I., Takamiya, A., Stek, M. L., Soriano-Mas, C., Redlich, R., Paulson, O. B., Oudega, M. L., Opel, N., Nordanskog, P., Kishimoto, T., Kampe, R., Jorgensen, A., Hanson, L. G., Hamilton, J. P., Espinoza, R., Emsell, L., van Eijndhoven, P., Dols, A., Dannlowski, U., Cardoner, N., Bouckaert, F., Anand, A., Bartsch, H., Kessler, U., Oedegaard, K. J., Dale, A. M., Oltedal, L., & Gemric. (2020). Brain Changes Induced by Electroconvulsive Therapy Are Broadly Distributed. Biol Psychiatry, 87(5), 451-461. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.07.010

Wade, B. S. C., Hellemann, G., Espinoza, R. T., Woods, R. P., Joshi, S. H., Redlich, R., Jorgensen, A., Abbott, C. C., Oedegaard, K. J., McClintock, S. M., Oltedal, L., & Narr, K. L. (2020). Depressive Symptom Dimensions in Treatment-Resistant Major Depression and Their Modulation With Electroconvulsive Therapy. J ECT, 36(2), 123-129. https://doi.org/10.1097/YCT.0000000000000623  

Leila Marie Frid, "Pasienterfaringer før, under og etter elektrosjokkbehandling - en kvalitativ studie" masteroppgave, 2020 Masteroppgave pasienterfaringer etter ECT publisert i BORA​ 

2019

Argyelan, M., Oltedal, L., Deng, Z.-D., Wade, B., Bikson, M., Joanlanne, A., Sanghani, S., Bartsch, H., Cano, M., Dale, A. M., Dannlowski, U., Dols, A., Enneking, V., Espinoza, R., Kessler, U., Narr, K. L., Oedegaard, K. J., Oudega, M. L., Redlich, R., Stek, M. L., Takamiya, A., Emsell, L., Bouckaert, F., Sienaert, P., Pujol, J., Tendolkar, I., van Eijndhoven, P., Petrides, G., Malhotra, A. K., & Abbott, C. (2019). Electric field causes volumetric changes in the human brain. eLife, 8, e49115. https://doi.org/10.7554/eLife.49115   

Aarsland, T. I., Leskauskaite, I., Midttun, O., Ulvik, A., Ueland, P. M., Oltedal, L., Erchinger, V. J., Oedegaard, K. J., Haavik, J., & Kessler, U. (2019). The effect of electroconvulsive therapy (ECT) on serum tryptophan metabolites. Brain Stimul, 12(5), 1135-1142. https://doi.org/10.1016/j.brs.2019.05.018


2018

Oltedal, L., Narr, K. L., Abbott, C., Anand, A., Argyelan, M., Bartsch, H., Dannlowski, U., Dols, A., van Eijndhoven, P., Emsell, L., Erchinger, V. J., Espinoza, R., Hahn, T., Hanson, L. G., Hellemann, G., Jorgensen, M. B., Kessler, U., Oudega, M. L., Paulson, O. B., Redlich, R., Sienaert, P., Stek, M. L., Tendolkar, I., Vandenbulcke, M., Oedegaard, K. J., & Dale, A. M. (2018). Volume of the Human Hippocampus and Clinical Response Following Electroconvulsive Therapy. Biol Psychiatry, 84(8), 574-581. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2018.05.017 

​2017

Oltedal, L., Bartsch, H., Sørhaug, O. J. E., Kessler, U., Abbott, C., Dols, A., Stek, M. L., Ersland, L., Emsell, L., van Eijndhoven, P., Argyelan, M., Tendolkar, I., Nordanskog, P., Hamilton, P., Jorgensen, M. B., Sommer, I. E., Heringa, S. M., Draganski, B., Redlich, R., Dannlowski, U., Kugel, H., Bouckaert, F., Sienaert, P., Anand, A., Espinoza, R., Narr, K. L., Holland, D., Dale, A. M., & Oedegaard, K. J. (2017). The Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC): Establishing a multi-site investigation of the neural mechanisms underlying response to electroconvulsive therapy. NeuroImage: Clinical, 14, 422-432. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.nicl.2017.02.009  ​

Ole Johan Evjenth Sørhaug, Njål Brekke, Eli Renate Grüner, Lars Ersland, Ute Kessler, Ketil J Oedegaard, Leif Oltedal

"256. Hippcampal Tissue Properties, as Evaluated by Flair and Suscebtibility Weighted Imaging in a Preliminary Sample of ECT.pdf " Biological Psychiatry, 15 May 2017, Vol.81(10), pp.S105-S106

Leif Oltedal, Hauke Bartsch, Ole Johan Evjenth Sørhaug, Ute Kessler, Anders M Dale, Ketil J Oedegaard and for GEMRIC

447. Establishing a Multi-Site Investigation of the Neural Mechanisms Underlying Response to Electroconvulsive Therapy.pdf  Biological Psychiatry, 15 May 2017, Vol.81(10), pp.S182-S183

2015

Oltedal, L., Kessler, U., Ersland, L., Grüner, R., Andreassen, O. A., Haavik, J., Hoff, P. I., Hammar, Å., Dale, A. M., Hugdahl, K., & Oedegaard, K. J. (2015). Effects of ECT in treatment of depression: study protocol for a prospective neuroradiological study of acute and longitudinal effects on brain structure and function. BMC Psychiatry, 15(1), 94. https://doi.org/10.1186/s12888-015-0477-y  2020

Giulio E. Brancati, OlgaTherese Ousdal, Njål Brekke, Ketil J.Ødegaard, 
Ute Kessler, Leif Oltedal2017

Tore Ivar Malmei, Ieva Leskauskaite, Øivind Midttun, Per Magne Ueland, Arve Ulvik, Leif Oltedal, Ketil Oedegaard, Jan Haavik, Ute Kessler

Andrea Stautland, Ute Kessler, Leif Oltedal, Jan Haavik, Ketil J. Oedegaard

         

Andrea Stautland, Ute Kessler, Leif Oltedal, Jan Haavik, Ketil J. Oedegaard

2016

Ole Johan Evjenth Sørhaug , Lars Ersland, Leif Oltedal, 

Vera Erchinger, Lars Ersland, Alexander Craven, Kenneth Hugdahl, Ralph Noeske, John Evans, Ketil J. Ødegaard, Ute Kessler, Leif Oltedal

Leif Oltedal, Hauke Bartsch, Ole Johan Evjenth Sørhaug, Ute Kessler, Lars Ersland, Christopher Abbott, Bogdan Draganski, Indira, Tendolkar, Pia Nordanskog, Martin Jorgensen, Annemieke Dols, Wendy Nieuwdorp, Louise Emsell, Miklos Argyelan, Amit Anand, Katherine Narr, Anders M. Dale and Ketil J. Oedegaard


2015

Vera Erchinger, Lars Ersland, Ketil J Ødegaard, Ute Kessler, Leif Oltedal

Leif Oltedal, Ute Kessler, Nathan S White, Hauke Bartsch, Bjarne Hansen, Lars Ersland, Renate Grüner, Joshua Kuperman, Dominic Holland, Kenneth Hugdahl, Ketil J Ødegaard, and Anders M Dale 


Portrett Leif Oltedal. Foto
Leif Oftedal

Postdoktor i prosjektet og ansvarleg for dei nevroradiologiske undersøkingane.

Prosjektgruppe

Portrett Kjetl Ødegaard. Foto
Ketil J. Ødegaard

Leiar, professor
Portrett Leif Oltedal. Foto
Leif Oltedal

Postdoktor, ansvarleg for nevroradiologiske undersøkingar
Portrett Ute Kessler. Foto
Ute Kessler

Psykiatar, ansvarleg for ECT-behandling og kliniske aspektar
Portrett Åsa Hammar. Foto
Åsa Hammar

Professor, ansvarleg for dei nevropsykologiske testane

Jan Haavik

Professor, Institutt for biomedisin

Ei rekke forskarar og samarbeidspartnarar er involvert i prosjektet:

 • Lars Ersland (MR -fysikar, Helse Bergen)
 • Kenneth Hugdahl (Bergen fMRI gruppe)
 • Eli Renate Grüner (MR-fysikar, Helse Bergen)
 • Anders M Dale (MR-sekvenser/analyser, University of California San Diego )
 • Ole Andreas Andreassen (NORMENT)
 • Peter Schuster (Hjarteavdelinga, Helse Bergen)
 • Njål Brekke (Radiologisk avdeling,PET-senteret, Helse Bergen
 • Ieva Leskauskaite (Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen)
 • Olga Therese Ousland (MD, PhD Radiologisk avdeling)
 • Joseph Bless (PhD Institutt for biologisk og medisinsk psykologi)

Fleire forskerlinjestudentar har prosjekt som er knytta til studien:

 • Vera Jane Erchinger
 • Ole Johan Eventh Sørhaug
 • Tore Ivar Malmei Aarsland
 • Andrea Stautland


  ​​​Internasjonalt samarbeid initiert av Leif Oltedal

Vi har initiert eit internasjonalt samarbeid, The Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC). Her vil data frå andre lignande prosjekt bli samla inn og analysert med same metodar som vi brukar i ECT-MRI.
GEMRIC
Logo Gemric. Grafikk
Sist oppdatert 24.04.2024