GEMRIC - The Global ECT-MRI Research Collaboration

Internasjonalt samarbeid

Vi har initiert eit internasjonalt samarbeid, The Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC). Her vil data frå andre lignande prosjekt bli samla inn og analysert med same metodar som vi brukar i ECT-MRI.

 

GEMRIC logo. Grafisk illustrasjon

For information in english

Samarbeidet og GEMRIC studien vert koordinert av Leif Oltedal frå Universitetet i Bergen. Her er det oppretta ei felles analyseplattform og forskningsinfrastruktur for sikker lagring av pseudonyme data.

Professor Anders M. Dale og  Dr. Hauke Bartsch ved University of California San Diego er viktige samarbeidspartnarar i GEMRIC. Dale sitt miljø står sentralt i fleire store multi-senter-studiar, og har for eksempel utvikla verktøy som gjer det enklare å samanlikne data som kjem frå ulike MR-maskiner.​​

Pågåande og gjennomførte analyser

Samarbeidspartnarar i GEMRIC​

2023​

Blanken, M., Oudega, M. L., Hoogendoorn, A. W., Sonnenberg, C. S., Rhebergen, D., Klumpers, U. M. H., Van Diermen, L., Birkenhager, T., Schrijvers, D., Redlich, R., Dannlowski, U., Heindel, W., Coenjaerts, M., Nordanskog, P., Oltedal, L., Kessler, U., Frid, L. M., Takamiya, A., Kishimoto, T., Jorgensen, M. B., Jorgensen, A., Bolwig, T., Emsell, L., Sienaert, P., Bouckaert, F., Abbott, C. C., Peran, P., Arbus, C., Yrondi, A., Kiebs, M., Philipsen, A., van Waarde, J. A., Prinsen, E., van Verseveld, M., Van Wingen, G., Ten Doesschate, F., Camprodon, J. A., Kritzer, M., Barbour, T., Argyelan, M., Cardoner, N., Urretavizcaya, M., Soriano-Mas, C., Narr, K. L., Espinoza, R. T., Prudic, J., Rowny, S., van Eijndhoven, P., Tendolkar, I., & Dols, A. (2023). Sex-specifics of ECT outcome. J Affect Disord, 326, 243-248. https://doi.org/10.1016/j.jad.2022.12.144  

Bruin, W. B., Oltedal, L., Bartsch, H., Abbott, C., Argyelan, M., Barbour, T., Camprodon, J., Chowdhury, S., Espinoza, R., Mulders, P., Narr, K., Oudega, M., Rhebergen, D., Ten Doesschate, F., Tendolkar, I., van Eijndhoven, P., van Exel, E., van Verseveld, M., Wade, B., van Waarde, J., Zhutovsky, P., Dols, A., & van Wingen, G. (2023). Development and validation of a multimodal neuroimaging biomarker for electroconvulsive therapy outcome in depression: a multicenter machine learning analysis. Psychol Med, 1-12. https://doi.org/10.1017/S0033291723002040  ​

Ten Doesschate, F., Bruin, W., Zeidman, P., Abbott, C. C., Argyelan, M., Dols, A., Emsell, L., van Eijndhoven, P. F. P., van Exel, E., Mulders, P. C. R., Narr, K., Tendolkar, I., Rhebergen, D., Sienaert, P., Vandenbulcke, M., Verdijk, J., van Verseveld, M., Bartsch, H., Oltedal, L., van Waarde, J. A., & van Wingen, G. A. (2023). Effective resting-state connectivity in severe unipolar depression before and after electroconvulsive therapy. Brain Stimul, 16(4), 1128-1134. https://doi.org/10.1016/j.brs.2023.07.054  


2022​
 

Ousdal, O. T., Brancati, G. E., Kessler, U., Erchinger, V., Dale, A. M., Abbott, C., & Oltedal, L. (2022). The Neurobiological Effects of Electroconvulsive Therapy Studied Through Magnetic Resonance: What Have We Learned, and Where Do We Go? Biol Psychiatry, 91(6), 540-549. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2021.05.023  

Takamiya, A., Dols, A., Emsell, L., Abbott, C., Yrondi, A., Soriano Mas, C., Jorgensen, M. B., Nordanskog, P., Rhebergen, D., van Exel, E., Oudega, M. L., Bouckaert, F., Vandenbulcke, M., Sienaert, P., Peran, P., Cano, M., Cardoner, N., Jorgensen, A., Paulson, O. B., Hamilton, P., Kampe, R., Bruin, W., Bartsch, H., Ousdal, O. T., Kessler, U., van Wingen, G., Oltedal, L., & Kishimoto, T. (2022). Neural Substrates of Psychotic Depression: Findings From the Global ECT-MRI Research Collaboration. Schizophr Bull, 48(2), 514-523. https://doi.org/10.1093/schbul/sbab122  

van de Mortel, L. A., Bruin, W. B., Thomas, R. M., Abbott, C., Argyelan, M., van Eijndhoven, P., Mulders, P., Narr, K. L., Tendolkar, I., Verdijk, J., van Waarde, J. A., Bartsch, H., Oltedal, L., & van Wingen, G. A. (2022). Multimodal multi-center analysis of electroconvulsive therapy effects in depression: Brainwide gray matter increase without functional changes. Brain Stimul, 15(5), 1065-1072. https://doi.org/10.1016/j.brs.2022.07.053  

2021

Opel, N., Narr, K. L., Abbott, C., Argyelan, M., Espinoza, R., Emsell, L., Bouckaert, F., Sienaert, P., Vandenbulcke, M., Nordanskog, P., Repple, J., Kavakbasi, E., Jorgensen, M. B., Paulson, O. B., Hanson, L. G., Dols, A., van Exel, E., Oudega, M. L., Takamiya, A., Kishimoto, T., Ousdal, O. T., Haavik, J., Hammar, A., Oedegaard, K. J., Kessler, U., Bartsch, H., Dale, A. M., Baune, B. T., Dannlowski, U., Oltedal, L., & Redlich, R. (2021). Elevated body weight modulates subcortical volume change and associated clinical response following electroconvulsive therapy. J Psychiatry Neurosci, 46(4), E418-E426. https://doi.org/10.1503/jpn.200176  

Ousdal, O. T., Gjestad, R., & Oltedal, L. (2021). Reply to: Clinical Relevance of Brain Changes After Electroconvulsive Therapy: Is There Really No Link at All? Biol Psychiatry, 89(4), e15-e16. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2020.05.031  

Wade, B. S. C., Hellemann, G., Espinoza, R. T., Woods, R. P., Joshi, S. H., Redlich, R., Dannlowski, U., Jorgensen, A., Abbott, C. C., Oltedal, L., & Narr, K. L. (2021). Accounting for symptom heterogeneity can improve neuroimaging models of antidepressant response after electroconvulsive therapy. Hum Brain Mapp, 42(16), 5322-5333. https://doi.org/10.1002/hbm.25620  

2020

Mulders, P. C. R., Llera, A., Beckmann, C. F., Vandenbulcke, M., Stek, M., Sienaert, P., Redlich, R., Petrides, G., Oudega, M. L., Oltedal, L., Oedegaard, K. J., Narr, K. L., Magnusson, P. O., Kessler, U., Jorgensen, A., Espinoza, R., Enneking, V., Emsell, L., Dols, A., Dannlowski, U., Bolwig, T. G., Bartsch, H., Argyelan, M., Anand, A., Abbott, C. C., van Eijndhoven, P. F. P., & Tendolkar, I. (2020). Structural changes induced by electroconvulsive therapy are associated with clinical outcome. Brain Stimul, 13(3), 696-704. https://doi.org/10.1016/j.brs.2020.02.020  

Ousdal, O. T., Argyelan, M., Narr, K. L., Abbott, C., Wade, B., Vandenbulcke, M., Urretavizcaya, M., Tendolkar, I., Takamiya, A., Stek, M. L., Soriano-Mas, C., Redlich, R., Paulson, O. B., Oudega, M. L., Opel, N., Nordanskog, P., Kishimoto, T., Kampe, R., Jorgensen, A., Hanson, L. G., Hamilton, J. P., Espinoza, R., Emsell, L., van Eijndhoven, P., Dols, A., Dannlowski, U., Cardoner, N., Bouckaert, F., Anand, A., Bartsch, H., Kessler, U., Oedegaard, K. J., Dale, A. M., Oltedal, L., & Gemric. (2020). Brain Changes Induced by Electroconvulsive Therapy Are Broadly Distributed. Biol Psychiatry, 87(5), 451-461. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.07.010  

Wade, B. S. C., Hellemann, G., Espinoza, R. T., Woods, R. P., Joshi, S. H., Redlich, R., Jorgensen, A., Abbott, C. C., Oedegaard, K. J., McClintock, S. M., Oltedal, L., & Narr, K. L. (2020). Depressive Symptom Dimensions in Treatment-Resistant Major Depression and Their Modulation With Electroconvulsive Therapy. J ECT, 36(2), 123-129. https://doi.org/10.1097/YCT.0000000000000623  

2019

Argyelan, M., Oltedal, L., Deng, Z.-D., Wade, B., Bikson, M., Joanlanne, A., Sanghani, S., Bartsch, H., Cano, M., Dale, A. M., Dannlowski, U., Dols, A., Enneking, V., Espinoza, R., Kessler, U., Narr, K. L., Oedegaard, K. J., Oudega, M. L., Redlich, R., Stek, M. L., Takamiya, A., Emsell, L., Bouckaert, F., Sienaert, P., Pujol, J., Tendolkar, I., van Eijndhoven, P., Petrides, G., Malhotra, A. K., & Abbott, C. (2019). Electric field causes volumetric changes in the human brain. eLife, 8, e49115. https://doi.org/10.7554/eLife.49115   

2018

Oltedal, L., Narr, K. L., Abbott, C., Anand, A., Argyelan, M., Bartsch, H., Dannlowski, U., Dols, A., van Eijndhoven, P., Emsell, L., Erchinger, V. J., Espinoza, R., Hahn, T., Hanson, L. G., Hellemann, G., Jorgensen, M. B., Kessler, U., Oudega, M. L., Paulson, O. B., Redlich, R., Sienaert, P., Stek, M. L., Tendolkar, I., Vandenbulcke, M., Oedegaard, K. J., & Dale, A. M. (2018). Volume of the Human Hippocampus and Clinical Response Following Electroconvulsive Therapy. Biol Psychiatry, 84(8), 574-581. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2018.05.017  

2017

Oltedal, L., Bartsch, H., Sørhaug, O. J. E., Kessler, U., Abbott, C., Dols, A., Stek, M. L., Ersland, L., Emsell, L., van Eijndhoven, P., Argyelan, M., Tendolkar, I., Nordanskog, P., Hamilton, P., Jorgensen, M. B., Sommer, I. E., Heringa, S. M., Draganski, B., Redlich, R., Dannlowski, U., Kugel, H., Bouckaert, F., Sienaert, P., Anand, A., Espinoza, R., Narr, K. L., Holland, D., Dale, A. M., & Oedegaard, K. J. (2017). The Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC): Establishing a multi-site investigation of the neural mechanisms underlying response to electroconvulsive therapy. NeuroImage: Clinical, 14, 422-432. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.nicl.2017.02.009  ​

​​


Tilbake


Sist oppdatert 29.05.2024