Organisering

Leder og managementgruppe

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

Gruppeledere med komplementær ekspertise:

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

Trine Vik Lagerberg er professor i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og er leder for Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Olso universitetssykehus. Lagerbergs hovedfokus i forskningsarbeidet har vært på kliniske aspekter av bipolar lidelse og i spesielt komorbiditet med ruslidelser. Hun har en spesifikk interesse i emosjonell dysregulering, kronorytmisk forstyrrelser og utvikling og implementering av digitale verktøy for sykdomsmonitorering og forbedring av helse- og omsorg i alvolige mentale lidelser.

Mer informasjon om Lagerberg sin forskning finnes her:

OUH - OUH group members (ous-research.no)

Innovasjonspris til Trine Vik Lagerberg for utvikling av appen MinDag - NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser (uio.no)

Trine Vik Lagerberg - NORMENT: Norsk senter for forskning på mentale lidelser (uio.no)

En kvinne med briller
Trine Vik Lagerberg

Nils Eiel Steen er professor i psykiatri ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og overlege ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus. Som leder av gruppen Biologisk psykiatri fokuserer hans forskning på patofysiologiske mekanismer, medikamentell behandling og risiko for hjerte- og karsykdom.

Mer informasjon om Steen sin forskning finnes her:

OUH - OUH group members (ous-research.no)

https://www.med.uio.no/klinmed/personer/vit/nilseste/index.html

En mann med briller
Nils Eiel Steen

 

Mer informasjon kommer.

Silje Skrede er professor i farmakologi og leder for innovasjon ved Klinisk institutt 2, Det medisinske fakultet, universitetet i Bergen. Skrede er i tillegg overlege i klinisk farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus. Hennes forskningsvirksomhet innen psykofarmakologi har fokusert på bivirkninger av antipsykotiske legemidler, spesielt metabolske bivirkninger.

Mer informasjon om Skrede sin forskning finnes her: https://www.uib.no/personer/Silje.Skrede  

 

En person med kort hår
Silje Skrede

 

Srdjan Djurovic er forskningsgruppeleder Psykiatrisk molekylærgenetikk ved Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus HF, og er Professor ved Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen.

Mer informasjon om hans biografi og forskning finnes her :

https://www.med.uio.no/norment/personer/ledelse/djurovic/

https://www.ous-research.no/djurovic/

https://ous-research.no/home/djurovic/Group+members/12800

En person som holder hånden opp
Srdjan Djurovic

 

Mer informasjon kommer.

 
Sist oppdatert 24.05.2024