Mohn forskningssenter for psykoselidelser (MRCP)

Personer med psykoselidelser har betydelig forkortet forventet levealder sammenlignet med resten av befolkningen. Dette vil vi gjøre noe med. Mohn forskningssenter for psykoselidelser har som overordnet mål, å gjennomføre pasientnær forskning for å bedre psykisk og fysisk helse, og på denne måten redusere risiko for tidlig død.

Mohn forskningssenter for psykoselidelser (MRCP) kombinerer pasientnær forskning, erfaringskompetanse og avansert teknologi for å forbedre behandlingen av psykiske og kroppslige lidelser hos personer med psykoselidelser. Forkortet forventet levealder hos denne gruppen er vist å ha flere årsaker, og utfordringene omfatter blant annet

 • Risikofaktorer for naturlig og unaturlig død blir ikke oppdaget eller behandlet i tide
 • Noen pasienter har liten effekt eller alvorlige bivirkninger av tilgjengelig psykosebehandling
 • De mest effektive psykiatriske legemidlene brukes for lite
 • Resultater fra ny forskning om forbedret behandling tar for lang tid å implementere i klinisk praksis

MRCP vil gjennomføre klinisk og høyteknologisk forskning for å forbedre og persontilpasse behandlingen av psykisk og fysisk uhelse og dermed redusere risiko for tidlig død. Eksperter innen ulike forskningsområder og personer med erfaringskompetanse skal samarbeide tett for å nå våre mål.   

Kliniske prosjekter:

- STABIL-nor

- Treningsterapiprosjektet

- PEDAL

 

Leder og managementgruppe:

Erik Johnsen (Leder)

Ingrid Melle (Nestleder)

Vidar M. Steen (Nestleder)

Anne Blindheim (Leder PEK)

Farivar Fathian (Forskningsadministrativ senterkoordinator)

Gruppeledere med komplementær ekspertise:

Professor Ketil J. Ødegaard: Bipolare lidelser

Førsteamanuensis Rune A. Kroken: Schizofreni-spektrum lidelser

Professor Else-Marie Løberg: Komorbid rus og psykoselidelser

Professor Trine Lagerberg:  Bipolare lidelser, app-teknologi

En kvinne med briller

Trine Vik Lagerberg

Gruppeleder for bipolare lidelser og app-teknologi

t.v.lagerberg@psykologi.uio.no

Biography:

Trine Vik Lagerberg is a professor in clinical psychology at the Department of Psychology, University of Oslo and head of the Research and Innovation department in the Division of Mental Health and Addiction, Oslo University Hospital. She also heads the research group “Mechanisms of psychopathology”, which was established as part of CoE NORMENT (Norwegian Centre for Research on Mental Disorders, 2013-2023). Lagerberg’s main research focus has been on clinical aspects of bipolar disorder and in particular the comorbidity with substance use disorders. She has also initiated the establishment of a specialised clinical unit for bipolar disorder, where most of her current research takes place. She has a specific interest in emotional dysregulation, chronorhythmic disturbances and the development and implementation of digital tools for illness monitoring and improved care in severe mental disorders.

The mechanisms of pathophysiology research group

The research group aims to contribute to a better understanding of mechanisms underlying the symptom variation seen in bipolar disorders and other psychotic disorders over time and between individuals. The core phenomena investigated are emotional dysregulation, substance use, chronorhythmic disturbances, and illness insight. We aim to investigate the prevalence and dynamics of these phenomena, including their relationship to core affective and psychotic symptoms, and thereby contribute to better treatment of bipolar disorder. The group will run clinical interventions, and use innovative digital tools to enhance clinical care and self-management.

Current projects

 • The BIP-DPS-study: Better understanding of outcome and functioning in bipolar disorder through prospectice digital characterization in a clinical setting
 • The PEDAL intervention: Reducing affective lability in bipolar disorder – a randomised controlled trial (post doc project Margrethe Collier Høegh)
 • Self-medication in bipolar disorder; the temporal relationship between mood, sleep and substance use (PhD project Stine Holmstul Glastad)
 • Clinical insight in bipolar disorder (PhD project Camilla Bakkalia Büchmann)
 • The Unified Protocol – a feasibility study of emotion- and accept-focused group psychotherapy for bipolar disorder (post doc project Magnus Johan Engen)

Group members:

 • Margrethe Collier Høegh, post doc
 • Sofie Aminoff, researcher
 • Elizabeth Barrett, researcher
 • Magnus Johan Engen, post doc
 • Siv Hege Holmstul, post doc
 • Stine Holmstul Glastad, PhD candidate
 • Camilla Bakkalia Büchmann, PhD candidate

Associated group members:

Thomas Bjella, researcher

Mari Nerhus, ass. professor

Professor Nils Eiel Steen: Dyp fenotyping/ biomarkører

Seniorforsker Anja Torsvik: Immunologi

Professor Silje Skrede: Psykofarmaka

Professor Srdjan Djurovic: Stamcelleforskning

En person som holder hånden opp

Srdjan Djurovic

Gruppeleder for stamcelleforskning

srdjan.djurovic@medisin.uio.no +47 22119890

Srdjan Djurovic is leader of Psychiatric Molecular Genetics Group at Department of Medical Genetics, Oslo University Hospital, Ullevål, and is working as Professor at the Institute of Clinical Medicine, University of Bergen, Norway.

His research interests include:

 • Molecular mechanisms in psychiatry
 • Modeling psychiatric disorders using induced pluripotent stem cells (iPSC) technology
 • Functional genomics in psychiatry
 • Biobanking

The goal of his research group is to obtain more knowledge on the molecular genetics of psychiatric disorders through a strong multidisciplinary research environment. The group’s current research aims are to:

 • to perform molecular genetic analysis to increase the knowledge and expertise in psychiatric genetics and genomics
 • to identify the molecular networks underlying psychiatric disorders
 • to continually develop an organization to support psychiatric genetic and stem cell studies with design and planning and experiments.
 • to continuously foster new ideas

For more detailed information please visit:

https://www.med.uio.no/norment/personer/ledelse/djurovic/

https://www.ous-research.no/djurovic/

Professor Renate Grüner: Avansert hjerneavbildning

  

Mohn Forskningssenter for Psykoselidelser

Forskningsadministrativ senterkoordinator

farivar.fathian@helse-bergen.no

Nyheter

  Sist oppdatert 26.04.2024