Europeisk studie om langtidsvirkende antipsykotika hos pasientar med schizofreni (EULAST)

EULAST er ein stor uavhengig europeisk studie av antipsykotiske legemiddel, hvor beste måte å bruka eksisterande medisinar vart undersøkt.

Det finst mange ulike antipsykotiske medisinar for schizofreni, nokon i tablettform, andre i sprøyteform. For nokon fungerer tablettar best. Andre har større nytte av månadlege sprøyter. Ofte bruker ikkje pasientar medisinen som tilrådd: dei bruker den uregelmessig eller sluttar utan å snakka med legen sin. Dette kan føra til forverrelse av symptom, nokre gonger òg i behov for sjukehusinnlegging.

I EULAST har ikkje vore testa nye medisinar. I staden vart beste måte å bruka eksisterande medisinar undersøkt. Fekk pasientar som vart behandla med medisin i sprøyteform betra resultat og tolte medisinen betra samanlikna med dei som brukte tablettar, eller var det omvendt?

For å undersøkja dette fekk pasientar med schizofreni tilfeldig tildelt eitt av 4 kjende antipsykotiske legemiddel i studien, 2 i tablettform, 2 i sprøyteform, og vart følgt opp med regelmessige kontrollar i halvtanna år.

Det er vidare planlagt å gjennomføra ein etterkontroll som omhandlar 
éin enkeltvisitt 3-10 år etter baselineundersøkinga i EULAST. Meir informasjon om etterkontrollen finst her:

EULAST-II

 

Sist oppdatert 08.07.2024