4-dagers behandling, B4DT

Gerd Kvale og Bjarne Hansen har innen rammene av OCD-teamet i Helse Bergen utviklet en konsentrert eksponeringsbehandling som i løpet av 4 dager hjelper mer enn 90% av pasientene med alvorlig angstlidelser og tvangslidelse (Obsessive Compulsive Disorder, OCD).

Gruppebilde med Bent Høie. Foto
Helseminister Bent Høie besøker OCD-teamet i Bergen mai 2015.

4-dagers behandlingen har vist seg å være svært virksom. Ved oppfølging etter 1 uke har 90% opplevd en klar bedring (Hansen, Hagen, Öst, Solem & Kvale, 2018), og fire år etter behandlingen er nesten 70% kvitt lidelsen (Hansen, Kvale, Hagen, Havnen & Öst, 2018). Behandlingen er svært godt likt av pasientene og de fleste som starter, gjennomfører (ref)
Skal du ha nytte av 4-dagers behandlingen, må noen viktige forutsetninger være oppfylt.

DU MÅ TA ET VALG OG DET MÅ LIGGE TIL RETTE I HVERDAGEN. Før du starter opp, må du selv ha tatt et valg om å bli kvitt lidelsen og å gå fullt inn for dette. I seg selv kan dette være krevende, og vi bruker derfor tid før oppstart både på å kartlegge lidelsen din, og å sikre at du har fått nok informasjon om hva behandlingen innebærer. Dersom vi tenker at denne behandlingen kan være nyttig for deg, og du ønsker å ta imot tilbudet, må du sette av de fire dagene og gi behandlingen full oppmerksomhet.
BEHANDLINGEN MÅ VÆRE SKREDDERSYDD for deg og din lidelse. Derfor er det viktig med god utredning og diagnostisering før du får tilbud om behandlingen.

DE FIRE DAGENE
B4DT bygger på kjente behandlingsprinsipper, men der behandlingen tidligere ble delt opp i 45 minutters sesjoner og spredd over flere måneder, gis B4DT i løpet av fire påfølgende dager i grupper på tre til seks pasienter og tilsvarende antall behandlere. Behandlingen kombinerer de beste elementene fra individuell behandling med den drahjelp en får ved å jobbe side ved side med andre som går gjennom den samme snuoperasjonen. Når pasientene blir bedt om å bruke maks fem ord på å beskrive behandlingen sier de gjerne ting som «hardt arbeid»; «krevende»; «berg-og-dal-bane» og når de blir bedt om å beskrive resultatet sier de ofte: «magisk»; «forandret livet» «de viktigste dagene noensinne». Siste dag av gruppen lages det også en plan for for å hjelpe deg med å få endringen fra 4-dagers behandlingen til å bli en del av hverdagen.

ETTER BEHANDLINGEN
Allerede før du starter opp, planlegger vi oppfølgingen. Denne deles mellom den klinikken der du har fått behandling, og Klinikk for 4-dagers behandling ved Haukeland Universitetssykehus. Klinikken der du har fått behandling vil gi deg en oppfølgingstime tre måneder etter gruppen. Det er også denne klinikken du skal kontakte dersom det er noe som oppstår.

Men du får også noe mer: 4-dagers behandlingen innebærer at du 10 dager etter gruppen får en samtale med en av oss på Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen. Vi vil ringe deg opp for å høre hvordan det går med deg, og vil gi deg skreddersydde råd om hvordan du skal sikre at endringen holder seg. Dette vil vi gjenta etter tre måneder. De tre første ukene etter gruppen vil du også daglig registrere på nett hvordan du jobber med endringen. Vi samarbeider tett med din lokale klinikk, og de vil få tilbakemelding fra oss om hvordan det går.

For at du skal få denne viktige oppfølgingen som er en integrert del av 4-dagers behandlingen, sekundær-henvises du allerede før oppstart til Klinikk for 4-dagers behandling, og før du starter i gruppe, svarer du på en del spørsmål om plager knyttet til lidelsen din.

 
Sist oppdatert 13.10.2022