Bjarne Hansen er vinner av Psykologprisen 2024

Hansen fekk prisen mellom anna for arbeidet sitt med implementering av evidensbasert OCD-behandling i Noreg. Det er Norsk psykologforening som tildeler prisen.

Publisert 04.06.2024
Sist oppdatert 06.06.2024
En mann i dress som står foran en busk med blomster

Foto: Psyokologforeningen

– Det er kjekt å få ei slik anerkjenning frå eige fagmiljø. Vi er som ein familie med ulike meiningar og tankar rundt forsking og behandling. Derfor er gleda ekstra stor når det kjem frå psykologar, seier Bjarne Hansen i samband med prisutdelinga.

Hansen skulle helst sjå at det var mogleg å klippe prisen i mange bitar. 

– Eg har lyst å dele ut store bitar til kollegaer, leiinga, Pasientforeningen og alle dei eg samarbeider med. Prisen smaker best når vi kan dele på æra, seier Hansen.

Norsk psykologforeining skriv mellom anna:

“Bjarne Hansen har ledet arbeidet med implementering av evidensbasert OCD-behandling i Norge. Han har gjennom mange år jobbet for at både barn, unge og voksne skal få god og riktig hjelp uavhengig av hvor i landet de bor. Dette har gjort at Norge er et foregangsland på behandlingstilbud for pasienter med tvangslidelser, og at du i dag blir møtt av et dedikert OCD-team ved alle landets helseforetak. 

Arbeidet har resultert i både nasjonal og internasjonal anerkjennelse, og Hansen har særlig fått oppmerksomhet for det unike behandlingstilbudet «The Bergen 4-day treatment» (B4DT). 

Dette er en komprimert firedagersbehandling for tvangslidelser og alvorlige angstlidelser, der pasientene må sette av fire dager og gjennomgå en mer intensiv eksponerings- og samtaleterapi. I stedet for å grue seg og mislykkes i periodene mellom behandling, opplever de raske og varige lærings- og mestringsopplevelser.” 

Les meir om prisutdelinga på Norsk psykologforeining sine nettsider:

Bjarne Hansen er vinneren av Psykologprisen 2024 | Psykologforeningen 

Les meir om Klinikk for 4-dagers behandling (B4DT)