Henvisningsrutiner B4DT

Pasienter som ønsker / er aktuelle for 4-dagers behandling, henvises av fastlege / annen aktuell henvisende instans til lokalt DPS.

​Lokalt DPS gjør en vurdering av pasientens rettigheter og kan overføre behandlingsansvar (sekundærhenvise) til OCD/angst-team ved mistanke om angst- og tvangslidelse.

Noe av det viktigste i 4-dagers formatet er at pasientene får terapeutassistert eksponering i sitt hjemmemiljø og teamene tar imot pasienter fra sine primære opptaksområder.

Henvisningen bør inneholde informasjon om varighet av lidelsen, aktuell tematikk for angst- og tvangstanker, tvangshandlinger og i hvilken grad de påvirker funksjonsnivå / daglig tidsbruk. 

Noen tilstander gjør at behandlingen ikke kan gjennomføres på det aktuelle tidspunktet, men må utsettes til forholdene ligger bedre til rette. Dette inkluderer blant annet aktiv bruk av rusmiddel, aktiv fase av psykose, i mani, svært høy suicidalfare.

Sist oppdatert 13.10.2022