Opplæring og godkjenning

For å tilby 4-dagersformatet kreves det en formell avtale på ledelse / klinikknivå, opplæring av behandlere og godkjenning av teamet.

For nye klinikker 

Det er Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen ved Bjarne Hansen som er ansvarlig for opplæring og godkjenning.

Det er kun team på minimum tre personer som kan motta opplæring. Det læres ikke opp enkeltpersoner, og behandlingen kan kun skje hos klinikker med team som er godkjent til å praktisere 4-dagers behandling.
Godkjente terapeuter kan ikke praktisere behandlingen dersom de går ut av et team.

For å sikre robust og kvalitetssikker spredning av 4-dagers formatet kan klinikker som ønsker å gi dette tilbudet inngå en avtale med Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen som spesifiserer krav til den enkelte terapeut og til selve behandlingen. 
Alle pasienter som deltar i 4-dagers behandling henvises også til Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen for behandlingskonsoliderende tiltak og kvalitetssikring.  

Aktuelle klinikker kan kontakte Bjarne Hansen for informasjon.

Les mer om opplæring og 4-dagers behandliing

Sist oppdatert 06.02.2023