Pasienter som ønsker behandling

Alle distriktspsykiatriske sentre (DPS) og tjenester for barne- og ungdomspsykiatri (BUP) i Helse Bergen går nå sammen om å bygge opp et smidig tilbud der pasienter som kan ha nytte av det, skal få tilbud om den prisbelønte «4-dagers behandlingen».

​Hvem gjelder det?

Tilbudet er foreløpig rettet mot pasienter med panikklidelse, sosialangst og tvangslidelse (OCD) fra Helse Bergen sitt opptaksområde. 

Opplæring av 4-dagers team starter i januar 2019, og en tar sikte på full drift fra høsten. Det er etter hvert planlagt å bygges ut også til andre angstlidelser.


Hvordan skal du som pasient sikre deg plass?

Pasienter med sosial angst eller med pasienter med panikklidelse henvises som før til lokalt DPS (voksne) eller BUP (barn/ungdom). Der får du time til utredning, og hvis det viser seg at 4-dagers behandlingen kan være noe for deg, får du plass i en gruppe.


Selve gruppen gjennomføres i Møllendalsbakken 9, av spesialiserte 4-dagers team. Er du rammet av tvangslidelse (OCD) henvises du også til ditt lokale DPS/ BUP, som videre-henviser til OCD-teamet, og 4-dagers behandlingen for OCD foregår også i Møllendalsbakken.


Sist oppdatert 13.10.2022