Sosial angstlidelse

Sosial angstlidelse kjennetegnes av vedvarende frykt for å dumme seg ut eller oppføre seg på en måte som fører til at man blir vurdert negativt av andre mennesker.

​Mange kan også være redd for at andre skal legger merke til at man er engstelig. Angsten fører til at man ofte unngår sosiale situasjoner. Å bli utsatt for de sosiale situasjonene man frykter vil nesten alltid vekke angst og ubehag, og hos noen kan angsten utvikle seg til panikkanfall. For at vanskene skal kunne anses som sosial angstlidelse må frykten og/eller unngåelsen påvirke ens livsførsel, sosial eller yrkesmessig fungering og livskvalitet.


Sist oppdatert 14.11.2022