Nytt diagnostisk intervju for forstyrret spising på norsk

Pica, ARFID and Rumination Disorder Interview (PARDI) er et semistrukturert multi-informant klinisk intervju utviklet for å vurdere og diagnostisere Pica, ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder; norsk: Unnvikende/restriktiv næringsinntaksforstyrrelse) og ruminasjonsforstyrrelse i henhold til DSM-5-kriterier. Dette er nå oversatt til norsk av RFM Helse Vest. Skjemaenekan lastes ned på Helsebiblioteket.

Publisert 10.01.2023
Sist oppdatert 20.06.2024

Forside Pardi kartleggings skjema: Pica, ARFID and Rumination Disorder Interview.Skjermdump

PARDI indikerer også alvorlighetsgrad for lidelsene og profilskåre på tre områder av ARFID-symptomene, inkludert sensorisk sensitivitet, manglende interesse for mat eller spising og bekymring for negative konsekvenser ved næringsinntak. PARDI er tilgjengelig i 4 formater: for foreldre/foresatte til barn i alderen 2-3 år; for foreldre/foresatte til personer i alderen 4 år og over; selvrapport for personer 8-13 år; og selvrapport for personer over 14 år.

Det er det mest detaljerte vurderingsinstrumentet som er tilgjengelig for disse lidelsene, og er laget for å komplementere diagnostisering av spiseforstyrrelser. Gjennomføring av intervjuet varer gjennomsnittlig 39 minutter.

RFM Helse Vest har  oversatt PARDI intervjuene til norsk. 
Disse er publisert på Helsebiblioteket og kan gratis lastes ned her: