En stabel med steiner

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom Helse Vest​ skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei tre diagnosane.

Vår virksomhet omfattar formidling, fagutvikling, konsultasjon​​​, veiledning, rådgjeving, forsking og undervisning. RFM Helse Vest gir ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

RFM Helse Vest skal: 

 • ​Bidra til kompetanseheving og tjenesteutvikling i kliniske enheter i regionen
 • Se tilbudet til pasientene i et livsløpsperspektiv og bidra til gode overganger mellom ulike tjenestenivå og enheter
 • Støtte forskning og fagutvikling som bidrar til utvikling av tjenestetilbudet til pasientene
 • Identifisere utfordringer i feltet knyttet til diagnosene
 • Ta stilling til hvilke satsninger det er behov for i regionen
RFM er organisatorisk plassert i Helse Bergen på Kronstad DPS, som er en enhet i Divisjon for psykisk helsevern​, og har kontorer i Møllendalsbakken 9.
 
For å sikre forankring i hele regionen fungerer en referansegruppe i Helse Vest som bindeledd mellom RFM, kliniske enheter og brukerorganisasjonene. RFM samarbeider også med tilsvarende fagmiljøer i de andre helseregionene, samt nasjonale enheter.

 

Kurs og arrangement

 • Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest inviterer til workshop om tics-kontrollerende trening
  Kurset går over to dager, 28. og 29. mai 2024, hvor dag to (29. mai) er aktuell for behandlere i OCD teamene i Helse Vest som skal få, eller har, særskilt kompetanse/spisskompetanse på tics-kontrollerende trening.
  Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest inviterer til workshop om tics-kontrollerende trening
  28.
  mai
  2024
  2 dagar
 • Kort og Godt om ADHD - opplæringswebinar
  Kort og Godt om ADHD er lansert og gjort tilgjengelig hos Hertervig Forlag. I samarbeid med Bente Knutsen, som er spesialist i klinisk pedagogikk og har utarbeida materialet, arrangerer Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom ved NTNU eit opplæringswebinar.
  Kort og Godt om ADHD - opplæringswebinar
  29.
  mai
  2024
 • Avlyst
  Psykoterapi for voksne med ADHD
  Psykoterapi for voksne med ADHD Kurs for behandlere i manualbasert gruppebehandling for voksne med ADHD. OBS! Utvidet påmeldingsfrist til 17.04.24
  Psykoterapi for voksne med ADHD
  29.
  mai
  2024
  3 dagar
 • Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen
  Den 8. nasjonale autismekonferansen avholdes 5.-7. juni 2024 i Tønsberg.
  Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen
  5.
  juni
  2024
  3 dagar
 • Pegasus gruppelederkurs
  PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Målet med et PEGASUS-kurs er å øke kunnskapen om ADHD hos den diagnostiserte og hans/hennes nærstående. Foruten å formidle kunnskap, er det en målsetting å bedre relasjonskvaliteten mellom nærstående og personen med ADHD. 
  Pegasus gruppelederkurs
  16.
  oktober
  2024
 • Gruppetrening med lek og sosiale ferdigheter. Hybrid konferanse 29. januar 2025
  De regionale enhetene for autisme, ADHD, Tourettes syndrom i Helse Vest, i Midt- Norge, Helse Nord og i Helse Sør-Øst har gleden av å komme med tidlig annonsering av hybrid konferanse – fysisk og digital
  Gruppetrening med lek og sosiale ferdigheter. Hybrid konferanse 29. januar 2025
  29.
  januar
  2025

Aktuelt

  Nyhetsbrev RFM desember 2023

  Nyhetsbrevet til Regionalt Fagmiljø for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest kommer ut to ganger i året og tar for seg 

  Nyhetsbrev RFM desember 2023
  Tidslinje