Spørreskjemaet Spiseforstyrrelser i barnealder (Eating Disorders in Youth Questionnaire; EDY-Q) er oversatt til norsk v/RFM og publisert på Helsebiblioteket

Eating Disorders in Youth-Questionnaire  (EDY-Q) er et selvrapporteringsskjema som består av 14 testledd til registrering av restriktive spiseproblemer hos 8-13-årige barn.

Publisert 02.11.2021
Sist oppdatert 20.06.2024

​En versjon til foreldre Parent Eating Disorders in Youth-Questionnaire (P-EDY-Q) ble laget tilsvarende til barneversjonen EDY-Q og finnes i samme dokument helt på slutten.

Testleddene er basert på kriteriene for forstyrrelse med unngåelse eller innskrenkning av næringsinntak (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder; ARFID), definert i Diagnostisk og statistisk manual for psykiske forstyrrelser, 5. opplag (DSM-5; American Psychiatric Association, 2013), “Great Ormond Street”-kriteriene (Bryant-Waugh & Lask, 1995) og litteratur om restriktive spiseproblemer med debut tidlig i livet.Forfatterne: Zoe van Dyck, Anja Hilbert     

EDY-Q med foreldredel P-EDY-Q 2016 norsk versjon (1).pdf

     

 https://www.helsebiblioteket.no/psykisk-helse/spiseforstyrrelser/skaringsverktoy