Diagnose

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest skal arbeide for gode og likeverdige helsetilbod til personar med dei fire diagnosane i vår helseregion.

    Sist oppdatert 10.04.2024