Kurs og arrangement RFM

 • Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest inviterer til workshop om tics-kontrollerende trening
  Kurset går over to dager, 28. og 29. mai 2024, hvor dag to (29. mai) er aktuell for behandlere i OCD teamene i Helse Vest som skal få, eller har, særskilt kompetanse/spisskompetanse på tics-kontrollerende trening.
  Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom Helse Vest inviterer til workshop om tics-kontrollerende trening
  28.
  mai
  2024
  2 dagar
 • Kort og Godt om ADHD - opplæringswebinar
  Kort og Godt om ADHD er lansert og gjort tilgjengelig hos Hertervig Forlag. I samarbeid med Bente Knutsen, som er spesialist i klinisk pedagogikk og har utarbeida materialet, arrangerer Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Tourettes syndrom ved NTNU eit opplæringswebinar.
  Kort og Godt om ADHD - opplæringswebinar
  29.
  mai
  2024
 • Avlyst
  Psykoterapi for voksne med ADHD
  Psykoterapi for voksne med ADHD Kurs for behandlere i manualbasert gruppebehandling for voksne med ADHD. OBS! Utvidet påmeldingsfrist til 17.04.24
  Psykoterapi for voksne med ADHD
  29.
  mai
  2024
  3 dagar
 • Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen
  Den 8. nasjonale autismekonferansen avholdes 5.-7. juni 2024 i Tønsberg.
  Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen
  5.
  juni
  2024
  3 dagar
 • Pegasus gruppelederkurs
  PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Målet med et PEGASUS-kurs er å øke kunnskapen om ADHD hos den diagnostiserte og hans/hennes nærstående. Foruten å formidle kunnskap, er det en målsetting å bedre relasjonskvaliteten mellom nærstående og personen med ADHD. 
  Pegasus gruppelederkurs
  16.
  oktober
  2024
 • Gruppetrening med lek og sosiale ferdigheter. Hybrid konferanse 29. januar 2025
  De regionale enhetene for autisme, ADHD, Tourettes syndrom i Helse Vest, i Midt- Norge, Helse Nord og i Helse Sør-Øst har gleden av å komme med tidlig annonsering av hybrid konferanse – fysisk og digital
  Gruppetrening med lek og sosiale ferdigheter. Hybrid konferanse 29. januar 2025
  29.
  januar
  2025
Sist oppdatert 12.04.2024