Fagkurs

Introduksjonskurs ADOS-2 modul 1, 2 og småbarnsmodul

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD og Touretttes syndrom i Helse Vest inviterer til todagers introduksjonskurs i ADOS-2 i Stavanger.

Passert
20.
september
2023
2 dagar
  1. 20. sep. 2023, 09:30 - 16:00
  2. 21. sep. 2023, 08:30 - 15:30

Tid og stad

Når

  1. 20. sep. 2023, 09:30 - 16:00
  2. 21. sep. 2023, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Arrangør

I samarbeid med BUPA i Helse Stavanger.

Kvar

BUPA-bygget, Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger.

Påmelding

Frist for påmelding: 05. sep. 2023

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begreset og repetitiv atferd hvor det mistenkes autismespektertilstander. 

ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning og behandling. Modul Toddler benyttes til barn fra 12–31 måneder. Modul 1 er for barn eldre enn 31 måneder, Modul 2 benyttes ved utredning av personer i alle aldre som ikke har ikke verbalt flytende språk.

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten som har utredningsansvar.

Kursholdere

Psykologspesialist/Ph.d Nina Olsen, RFM Helse Vest og spesialist i klinisk pedagogikk Tove Røssland Ertsland, Helse Fonna. Begge er sertifiserte kursholdere gjennom det nasjonale ADOS og ADI-R sertifiseringsprogrammet.

Pris

Kurset er gratis. Dere vil kunne kjøpe lunsj/spise medbrakt i kantinen.

Om kurset

Dere vil få skåringsprotokoller på kurset. De som har manual oppfordres til å ta den med.

Kursgodkjenning

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 14 timers vedlikeholdsaktivitet. Av Legeforeningen godkjennes kurset som14 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, 14 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne -og ungdomspsykiatri, 14 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri og 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i nevrologi

Påmelding

Send epost til unni.sagstad@helse-bergen.no hvor du oppgir navn, arbeidsted og profesjon. 

Påmeldingsfrist

05.09.23 

Vi gjør opperksom på et begrenset antall plasser.

Kontakt