Nasjonal autismekonferanse i Tønsberg i juni 2024

Hold av datoen! Den 8. nasjonale autismekonferansen avholdes 5.-7. juni 2024 i Tønsberg.

Publisert 06.07.2023
Sist oppdatert 10.04.2024

 

Eksteriør Slottsfjellet i Tønsberg, tårn, trær, blå himmel og hvite skyer. Foto

Slottsfjellet i Tønsberg. Foto: Piotr Kubowicz (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

 

NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD og Tourette syndrom i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold, inviterer til ny Nasjonal Autismekonferanse. 

Tønsberg-konferansen er blitt et viktig og fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. ​

Les mer om program, bidrag og deltakelse på konferansen på nettsidene til Oslo universitetssykehus