Nettverk

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse-Vest skal stimulere til kompetanseheving og fagutvikling for å forbedre tilbudet til barn/unge/voksne med nevnte diagnoser. Ulike fagnettverk kan bidra til dette, og det er finnes flere nettverk i regionen som drives i regi av RFM i Helse-Vest.

En gruppe mennesker som sitter ved et bord og noterer.

​Fagnettverk, ADHD hos barn og unge, er et nettverk som består av fagpersoner i spesialisthelsetjenesten i Vest som arbeider med utredning og behandling av barn og unge med ADHD. Temaene tar utgangspunkt i innspill fra medlemmer i nettverket og bidrag kommer både fra eksterne forelesere og deltakere i nettverket. For at flest mulig skal få mulighet til å delta, er samlingene digitale. Det planlegges 1-2 samlinger per semester på ca. 2 timer.

Fagnettverk om utredning av førskolebarn med autismespektertilstander er rettet mot fagpersoner i spesialisthelsetjenesten som arbeider med utredning av førskolebarn med autismespektertilstander. Medlemmer i nettverket spiller inn relevante temaer og presenterer kasus som drøftes. Innlegg blir holdt både av medlemmer i nettverket og eksterne foredragsholdere. Samlingene er digitale for at flest mulig skal kunne delta og holdes ca. en gang i halvåret med varighet på rundt 4 timer.

​Ta gjerne kontakt med RFM dersom du ønsker å vite mer om nettverkene eller vil delta. Innspill angående behov for nye nettverk er også velkommen.

Sist oppdatert 10.04.2024