Ny retningslinje om innleggelse av personer med autismespekterforstyrrelse (ASF)

I Helse Sør-Øst er det utviklet en ny retningslinje om innleggelse av personer med autismespekterforstyrrelse (ASF). Retningslinjen er både praktisk og konkret, og inneholder også en nyttig sjekkliste.

Publisert 20.08.2018
Sist oppdatert 10.04.2024

​Retningslinjen er utvikla av Spesialsykehuset for epilepsi, ved Ylva Østby og Iren K Larsen ved Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme i Helse Sør-Øst.
Målet er at alle pasienter som har behov for utredning og behandling skal oppleve trygghet, forutsigbarhet og mestring i møte med sykehusavdelingen.

Retningslinjen finner du her.