RFM Vest gir tilbud om konsultasjon i pasientsaker i Helse Vest

RFM tilbyr drøfting av pasientsaker og veiledning til behandlere der det foreligger utfordringer knyttet til diagnostisering og/eller behandling av følgende diagnoser: autisme, ADHD og/eller Tourettes syndrom og narkolepsi. Saker kan meldes inn fra pasientansvarlige i spesialisthelsetjenesten i samtlige HF-områder i Helse Vest.

Publisert 23.08.2021
Sist oppdatert 10.04.2024
Les mer om konsultasjoner i pasientsaker i Helse Vest her:
Informasjonsfremstøt konsultasjonsteam Helse Vest_HE (002).pdf