ADHD

ADHD er en forkortelse for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Kjennetegnet for tilstanden er konsentrasjonsvansker og/eller impulsivitet og hyperaktivitet.

I Noreg er det rekna at om lag 3-5 prosent av barn og unge under 18 år har ADHD. Det inneber at det i gjennomsnitt er eitt barn med ADHD i kvar skoleklasse.

Undersøkingar har vist at om lag 2/3 fortsatt har funksjonsvanskar inn i vaksenalder på grunn av sin ADHD (Frå Nasjonal fagleg retningslinje).

Les meir om ADHD på helsenorge.no

ADHD Norge

Oversikta over behandlingstilbod kan vere mangelfull. Helseføretaka arbeider med å oppdatere informasjonen om behandlingstilboda på sine nettsider. Dersom du har spørsmål om behandlingstilbodet i ditt område ta kontakt med Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi.

Helse Bergen

Helse Stavanger

Helse Førde

Helse Fonna

Sist oppdatert 19.12.2023