Øyane allmennpsykiatrisk døgnbehandling

Seksjon Allmennpsykiatrisk døgnbehandling er ein open seksjon med ti plasser. Vårt opptaksområde er kommunane Askøy og Øygarden. Behandlinga er i hovudsak for pasientar med affektive lidingar, angst, m.m. som treng kortvarig opphald for stabilisering og utgreiing.

Opphaldet skal vere tidsavgrensa og ha klar målsetjing. Pasienten skal ha ei avklart utskrivingsadresse.

 
Vi tek berre i mot pasientar til frivillig opphald. Pasienten kan ikkje vere aktiv suicidal eller i behov for skjerming.

Behandlingstilbod

  • Miljøterapi 
  • ADL kartlegging og trening 
  • Struktur med fokus på døgnrytme 
  • Medisinvurderingar 
  • Pasienten vil ved innlegging få tildelt eit team som består av behandlar og miljøkontaktar. Pasienten skal vere delaktig i utarbeiding av eigen behandlingsplan der det blir skissert mål for opphaldet og estimert innleggingstid.

Fysisk aktivitet

Som ein del av behandlingsopplegget blir det under innlegging gitt anledning til å delta i fysiske aktivitetar som turgåing, ballspel, symjing og økter i treningsrom/studio. Det vil vere både individuelle tilbod i seksjonen og gruppeopplegg i samarbeid med psykiatrialliansen.

 
Aktivitetar vil bli lagt opp slik at det skal vere mogeleg å overføre opplegget til kvardagen utanfor institusjon. Det er ønskeleg at pasienten skal kunne trene/delta på eigne aktivitetar i nærområdet sitt. Seksjonen vil leggje tilrette for dette.

Samarbeidspartnarar

For å sikre pasienten best mogeleg behandling og oppfølging blir det arbeidd for å få til eit tett samarbeid mellom sjukehus, andre seksjonar ved DPSet og kommunen.

 

Seksjonsleiar

Øyvind Nordvik

Kontakt

Telefon

Vaktrom 56 32 66 10 eller 56 32 66 11

Slik finn du fram

Inngangsparti Øyane DPS. Foto

Blombakkane 75

Blombakkane 75

5353 Straume

​Det er gratis parkering for pasientar på plassen rett utanfor Øyane DPS. 

​Det går regelmessig buss til og frå Straume terminal på dagtid. Det er om lag 10-15 minutt å gå frå terminalen til våre lokale. 

Sjekk ruteplanleggaren til Skyss for ruter, haldeplassar og avgangstider​

Praktisk informasjon

På formiddagen kan ein kjøpe ferdigsmurte rundstykke ved kantinene ved Øygarden medisinske senter eller Fjell sjukeheim. Det er også gangavstand til Sartor Storsenter som har eit variert tilbod av mat og servering.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Velkommen til oss

Her kan du sjå ein informasjonsvideo om kva som ventar deg når du kjem til oss for behandling.
Sjå informasjonsvideo
Mann hilser på annen mann. Foto