Er du pårørande?

De viktigste støttespillerne for den som har psykiske vansker, er de pårørende. Det kan være krevende å stå i en pårørenderolle over tid. Det er derfor viktig å søke råd og støtte som pårørende.

Sjå video fra psykologforeningen 

Kari Bøckmann, psykolog og spesialist i vaksenpsykologi, om å vere pårørande til ein med psykisk liding:

 
 
Pårørendesenteret.no er ein nettstad for deg som er pårørande i Noreg. Her finn du kunnskap, tips og råd, historier frå andre pårørande og ein oversikt over rettar og hjelpetilbod.
 
 
 

Barn som pårørande

 
Vi på Øyane DPS ynskjer å bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt. Barn påverkast når nokon i familien er sjuke. Dei treng at vaksne er opne og ærlege om det som skjer.
 

 

Sist oppdatert 03.05.2024