Øyane psykose døgnbehandling

Øyane psykose døgnbehandling er ein open seksjon med 8 plassar, 6 korttidsplassar og 2 treningshyblar. Vårt opptaksområde er kommunane Askøy og Øygarden .

Behandlinga er i hovudsak for pasientar med psykoseproblematikk som treng kortvarig rehabilitering eller avlastning for å meistre livet utanfor institusjon.
Opphaldet skal vere tidsavgrensa og ha ei klar målsetjing. Pasienten skal ha ei avklart utskrivingsadresse.
Vi tek berre i mot pasientar til frivillig opphald. Pasienten kan ikkje vere aktiv suicidal eller i behov for skjerming.

Behandlingstilbod

  • Miljøterapi 
  • ADL kartlegging og trening 
  • Struktur med fokus på døgnrytme 
  • Medisinvurderingar 
  • Planlagde, regelmessige opphald 
  • Pasienten vil ved innlegging få tildelt behandlar og miljøkontaktar. Det er ønskeleg at pasienten skal vere delaktig i utarbeiding av eigen behandlingsplan

Fysisk aktivitet 

Som ein del av behandlingsopplegget blir det under innlegging gitt anledning til å delta i fysiske aktivitetar som turgåing, ballspel, symjing og økter i treningsrom/studio. Det vil vere både individuelle- og gruppeopplegg i samarbeid med psykiatrialliansen.
Aktiviteten vil bli lagt opp slik at det skal vere mogeleg å overføre opplegget til kvardagen utanfor institusjonen. 


Samarbeidspartnarar

For å sikre pasienten best mogeleg behandling og oppfølging blir det arbeidd for å få til eit tett samarbeid mellom sjukehus, DPS og kommunen. 

Seksjonsleiar


Slik finn du fram

Inngangsparti Øyane DPS. Foto

Blombakkane 75

Blombakkane 75

5353 Straume

​Det er gratis parkering for pasientar på plassen rett utanfor Øyane DPS. 

​Det går regelmessig buss til og frå Straume terminal på dagtid. Det er om lag 10-15 minutt å gå frå terminalen til våre lokale. 

Sjekk ruteplanleggaren til Skyss for ruter, haldeplassar og avgangstider​

Praktisk informasjon

På formiddagen kan ein kjøpe ferdigsmurte rundstykke ved kantinene ved Øygarden medisinske senter eller Fjell sjukeheim. Det er også gangavstand til Sartor Storsenter som har eit variert tilbod av mat og servering.

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din.