Konsultasjonspsykiatri

Konsulttenesta er ei eining under Psykiatrisk klinikk. Vi står for vurdering av akuttpsykiatriske vanskar hos pasientar over 18 år, som er innlagt ved somatiske avdelinger ved Haukeland universitetssjukehus (Haukelandsområdet) og Haraldsplass diakonale sjukehus. Dersom det er behov for vurdering av spesialist, blir psykiatar ved seksjonen kontakta.

Avdeling psykosomatisk medisin

Avdelingssjef og overlege, Ann Christin Rivenes

Kontakt

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Glasblokkene i Haukelandsbakken 15.
Flyfoto av Glasblokkene

Glasblokkene

Haukelandsbakken 1

5021 Bergen