Foto av bygning

BUP Voss

BUP Voss er ein av sju allmennpoliklinikkar i Helse Bergen og har opptaksområde Voss, Vaksdal, Ulvik, Eidfjord og Kvam.

Kva er ein BUP?

Ein BUP er ein poliklinikk, eller enklere sagt ein stad der barn, ungdom og foreldra deira får tilbod om hjelp med psykiske vanskar. På BUP vert ingen lagt inn. Pasientar kjem til samtalar til avtalt tid, og går heim igjen etter samtalen.

Tilvising

Alle tilvisingar til Klinikk psykisk helsevern for barn og unge går til nærmaste poliklinikk, med mindre det går fram av tilvisinga at pasient eller pårørande har nytta seg av rett til fritt sjukehusval.

Pasientar med rett til prioritert helsehjelp får brev om dette, med frist for oppstart. Alle tilvisingar skal vere behandla innan ti verkedagar.

BUP tilbyr evidensbasert behandling så langt det er mogleg. Dette betyr at behandlingsmetodane er basert på forsking.

Utgreiing

 • Generell utgreiing
 • Spesialisert utgreiing (til dømes nevropsykologisk utgreiing)

Behandling

 • Individuell behandling
 • Familiebehandling
 • Gruppebasert behandling
 • Medikamentell behandling

Konsultasjon og rettleiing

BUP er ei spesialisert helseteneste som kan gi råd (konsultasjon) og rettleiing til skuler, helsesøstrer, barnevernstenester, og barnehagar.

Kontakt

Telefon

Sentralbord

56 53 35 35
 • Måndag 08:00 - 15:30
 • Tysdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Forløpskoordinator

56 53 35 36

Postadresse

Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus
Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge
BUP Voss
Postboks 1400
5021 Bergen

Logg inn for å endre time

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Knutepunktet Voss, Gurid Almenningens Plass 1, 5700 Voss

 

Pakkeforløp psykisk helse for barn og unge

Pakkeforløp for psykiske lidingar hos barn og unge skal bidra til at du får heilskapleg utgreiing og behandling utan at du må vente unødig.
Les meir om pakkeforløp og forløpskoordinator
Ung jente ser i kamera. Foto

Vil du jobbe hos oss?

Vi har eit arbeidsfellesskap som er godt, krevjande og gjevande. Det er alltid mykje å gjere, men også mykje å lære. Vi arbeider med tema som kan vere alvorlege og vonde, men vårt arbeid er samstundes inspirerande, oppløftande og morosamt.Vi er alltid interesserte i å knyte kontakt med potensielle jobbsøkarar!
Les meir om kva vi kan tilby
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Er du barn eller ungdom?

Vi har laga ei nettside spesielt for deg. Her finn du informasjon om kva BUP er, og om korleis vi jobbar. Vi fortel meir om kven du kan snakke med og kva som skjer hos oss.
Les meir om kva du møter hos oss
PBU-barn-ungdom-COLOURBOX1644856.jpg

Er du mor eller far?

Trur du at barnet ditt har behov for spesialisert helsehjelp? Då bør du oppsøke lege for å få barnet undersøkt. Legen kan tilvise til ein av poliklinikkane våre.
Les meir om tilboda våre
PBU-foreldre-COLOURBOX1656039.jpg

Er du tilvisar eller fagperson?

Vi har samla ein del informasjon til deg som har kontakt med barn i profesjonell samanheng. Når treng barn ekstra støtte, og korleis snakker ein med barn som har det vanskeleg?
Les meir om kva du kan gjere når du er bekymra for eit barn?
tilviser-fagperson-COLOURBOX5638114.jpg