Om tilbodet til Energiteamet

Energiteamet PBU sitt tilbod er hovudsakeleg organisert som gruppetilbod. Akkurat no har me ikkje kapasitet til individuelle timer. Alle tilbod startar og sluttar med ein samtale.

Hovudmålet med Energiteamet PBU sitt tilbod er at du som deltakar skal ha eit sunnare liv med meir aktivitet i kvardagen. I tillegg til meir tradisjonelle behandlingsformer finst det per i dag god dokumentasjon for at regelmessig fysisk aktivitet er verksamt både som førebyggings- og behandlingsstrategi ved enkelte former for psykiske lidingar.

​ Gruppetilbod

Aktivitetane blir organiserte i grupper. Gruppene er inndelte i ulike aldersintervall. TAG og VoV har ulike formål med fysisk aktivitet som ein felles tråd.

Gruppetilbod


10-13 år​14-18 (23) år​
VoV – Våg og Vinn
3-5 barn
2 dager med aktivitet

​TAG – Trygg, Aktiv & Glad
​6-9 barn
veker
2 aktivitetar i veka
6-9 ungdommar
7 veker 
2 aktivitetar i veka

Alle barn og unge som har eit behandlingstilbod i PBU kan tilvisast til Energiteamet PBU. Tilvisinga blir som regel send av ansvarleg behandlar eller pasientkoordinator. 
instruktør og deltaker
Sist oppdatert 15.05.2023