Nettverk

Autismeteamet anbefaler at det dannes nettverk for fagfolk i de ulike kommunene. Nettverk kan være for ansatte i bofellesskap, lærere eller for barnehagelærere.

Et nettverk skal ha et faglig fokus på faktorer knyttet til arbeid med barn og unge med autismespekterforstyrrelser. Formålet med nettverk skal være å øke kompetansen til deltakerne. Et nettverk er også et møtepunkt for erfaringsutveksling.

Autismeteamet kan bistå i opprettelse av nettverk ved å bidra med faglige innspill. Er du interessert i å etablere et nytt nettverk, ta kontakt med Eli Wulf eli.wulf@helse-bergen.no

Terapeutnettverk:

Terapeutnettverk for ansatte i bofellesskap og avlastningsboliger i 1.-linjen.
Autismeteamet bidrar med faglige tema og i drøftinger på generellt grunnlag.

Koordinator og kontaktperson for nettverket:
Konow, Henriette i Bergen kommune.
E-post: Henriette.Konow@bergen.kommune.no

Lærernettverk:

Autismeteamet er aktive i nettverk for lærere i Hordaland som arbeider med barn med utviklingshemming og autisme. Koordinator og kontaktperson her er Marian Sæbø:
E-post: Marian.Olsmo.Sæbø@bergen.kommune.no

Vi er også aktive i lærernettverk for lærere som arbeider med høytfungerende barn med autisme i Fana bydel. Koordinator og kontaktperson er Marit Nessen:
E-post: Marit.nessen@bergen.kommune.no  

Sist oppdatert 04.01.2018