Akutt fase – tiltak ved sjukehus

Aktiviser kriseplan

Aktiviser kri​seplan (pdf) 


  1. Aktiviser Akuttforløpet
  2. Avklaring - Dersom ikkje behov for innlegging i lukka post: gå til Akutt fase - tiltak DPS
  3. Behov for lukka post = innlegging i Psykiatrisk akuttmottak (PAM) / Psykiatrisk klinikk
 
  • Første yrkedag etter innlegging skal pasienten meldast til koordinator i DPS som har ansvar for å melda vidare til behandlarteam i DPS og til kommunehelsetenesta
  • Behandlinga i spesialisthelsetenesta forut for tilbakefall skal alltid evaluerast og journalførast med sikte på endringar i framtidig behandling.
  • Møte mellom sjukehus, DPS og kommunehelseteneste innan ei veke for status og justering av behandlingsplan
  • Stabilisering – pasienten vert overført til DPS som vurderer vidare behandling jf Akutt fase Tiltak ved DPS - punkt 2 eller Ustabil fase - punkt 1​.
Skjema for overføring – (skjemaet er under utarbeiding)

Sist oppdatert 23.09.2016