Stabil fase - Arbeidsfase

Program for arbeidsfasen: Etablere berekraftige behandlingstiltak og samarbeidsrelasjonar i samsvar med behov og mål for den enkelte brukar.

God psykosebehandling i stabil fase inneber:

Biologisk behandling

 • Sikre adekvat og stabil medikasjon 

Psykoterapi

 • Meistring av symptom og livssituasjon
 • Innsikt i symptom og livssituasjon
 • Auka etterleving av behandling
 • Relasjonsbygging (hjelpeapparat, familie, nettverk)  

Psykososiale tiltak

 • Sikre bustad
 • Sikre trygg økonomi
 • Sikre aktivitet / arbeid

​Formelle / organisatoriske tiltak

 • Ansvarsgruppe. Ansvar: Kommune (Bydel) / DPS / Sjukehus
 • Individuell plan. Ansvar: Kommune (Bydel) / DPS / Sjukehus
 • Behandlingsplan. Ansvar: DPS / Sjukehus
 • Kriseplan.​ Ansvar. Ansvarsgruppe
 • Koordinator i kommune / bydel. Ansvar: Kommune (Bydel)
 • Koordinator i DPS. Ansvar: DPS
 • Behandlingsteam i DPS. Ansvar: DPS

Sist oppdatert 23.09.2016