Kompetansesenter for sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri

Kompetansesenteret har ansvar for forsking, fagutvikling og undervisning innanfor fagfelta sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri i Helse Vest. Senteret består av personar med bakgrunn frå blant anna fagområde som psykiatri, psykologi, sjukepleie og juss. Kompetansesenteret er ein del av eit internasjonalt forskingsmiljø, og arrangerer jamnleg konferansar innan aktuelle fagområde.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Bygg 2, Inngang B, 3. etasje.Sandviken


Sjukehuset i Sandviken

Sandviksleitet 1

5036 Bergen

Nordic Symposium on Forensic Psychiatry 2024

Welcome to the Nordic symposium on Forensic Psychiatry in Bergen 21.- 23. August 2024. The conference aims to provide an opportunity for the forensic psychiatry community to come together to discuss and share research opportunities, insights and findings with colleagues.

Les meir om konferansen
Bilde av tekst for Nordic symposium