Sikkerhetspsykiatri

Klinikk sikkerhetspsykiatri er ein psykiatrisk spesialklinikk for personar med alvorleg sinnsliding og betydeleg risiko for valdeleg atferd overfor andre, eventuelt med kompliserande tilleggsproblem som alvorleg personlegdomsforstyrring og rusmisbruk.

Våre oppgåver

  • Behandle pasientar etter psykisk helsevernlova 
  • Gjennomføring av dom til tvungen psykisk helsevern 
  • Rettspsykiatrisk observasjon etter straffeprosesslova 
  • Psykisk helsevern for personar under straffegjennomføring 
  • Forsking, fagutvikling og undervisning innafor fagområda sikkerheits-, fengsels- og rettspsykiatri.
 
 

Kontakt

Telefon

Sentralbord

55 95 83 33

Forløpskoordinator Eli Endresen Sture

55 95 83 33

Slik finn du fram

Sikkerhetspsykiatri, Sandviken

​Samtlege nordgåande rutebussar går forbi sjukehuset i Sandviken. Busstoppet heiter ​Gamle Bergen.

Reiseplanleggar på Skyss si nettside

​​Parkering for pasientar og pårørande i Sandviken er den store parkeringsplassen foran sjukehusbygningane.  

Prisar
Kl. 08.00-17.00 Kr 15,- per påbegynte 20 minutt. Maks kr 250,- per døgn
Kl. 17.00-21.00 Kr 10,- per påbegynte 30 minutt
Kl. 21.00-08.00 Kr 5,- per påbegynte time. Maks kr 40,- per natt

Dr. Martens
Besøkande til avdelingar som held til i bygget Dr. Martens kan få parkeringsoblat for den tida de skal besøke nokon. Ta kontakt med tilsette på avdelinga de skal besøke for å få dette.


 

Praktisk informasjon

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
  3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

Risikovurdering

Klinikk sikkerhetspsykiatri har spesialkompetanse i vurdering og håndtering av voldsrisiko blant personer med psykisk lidelse og andre med patologisk voldsproblematikk.
Les meir om risikovurdering
En bygning med rødt tak

MAP

MAP er et helhetlig opplæringsprogram i forståelse, forebygging, håndtering og oppfølging av aggresjon- og voldsproblematikk.
Les meir om MAP
Samtale. Foto.

Judisiell døgnobservasjon

Etter straffeprosessloven § 167 kan retten beslutta at siktede kan innleggas til undersøkelse i psykiatrisk sjukehus, dersom dette er nødvendig for å bedømme siktedes sinnstilstand.
Judisiell døgnobservasjon
Samtale. Foto.