Sikkerhetspoliklinikken

Sikkerhetspoliklinikken har to hovedarbeidsoppgaver Pasienter på dom til tidsubegrenset tvungent psykisk helsevern uten døgn og strukturert voldsrisikovurdering. Seksjonsleiar Marthe Halvorsen Kjærstad

Pasienter på dom til tidsubegrenset tvungent psykisk helsevern uten døgn
Pasienter som er i målgruppen for Sikkerhetspoliklinikken er pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgn og som utgjør en nærliggende og alvorlig fare for andre.

Sikkerhetspoliklinikken har ansvar for alle pasienter dømt til tidsubegrenset tvunget psykisk helsevern i oppstart av forløp.
Pasienten må tilhøre Helse Bergens opptaksområde.

 

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Sikkerhetspoliklinikken Sandviken
​​​​​​Sandviksleitet 1, Paviljong ​​​​​​​778