personalet

Fysikalsk medisin og rehabilitering - sengepostar

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR) har to sengepostar med til saman 33 døgnplassar. Ulike skadar og sjukdommar kan vere bakgrunn for innlegging. Felles er at pasientane treng spesialisert rehabilitering eller tverrfagleg kartlegging. Avdelinga har regionalt ansvar for tidleg rehabilitering etter alvorleg traumatisk hjerneskade.

Dei fleste pasientane vert overført frå akuttavdeling tidleg i forløpet. Sengepostane har legespesialistar i Fysikalsk medisin og rehabilitering med høg medisinfagleg kompetanse i tillegg til kjernekompetanse innan funksjonsvurdering og rehabilitering.

Spesialisert rehabilitering handlar om å kunne handtere eit bredt spekter av problemstillingar som stiller store krav til eit høgspesialisert tverrfagleg team. I sengepostane samarbeider inntil åtte ulike faggrupper tett og strukturert rundt den enkelte pasient.

Vårt mål er å legge eit godt grunnlag som støttar pasientens vidare betringsprosess med tanke på best mogeleg funksjons- og meistringsevne, sjølvstende og deltaking sosialt og i samfunnet. Rehabiliteringsforløpet vil fortsette i kommunen etter utskriving frå AFMR. 

 • Legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Nevropsykolog /Klinisk psykolog
 • Sjukepleiar
 • Hjelpepleiar / Helsefagarbeidar
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Musikkterapeut
 • Logoped
 • Sosionom

 

Heilskapleg rehabilitering

Heilskapleg rehabilitering har fokus på pasientens totale livssituasjon. Områder som familieliv, kvardag, livskvalitet og psykisk helse er områder som kan bli påverka av skade.

Tverrfagleg rehabilitering

Tverrfagleg tilnærming med team beståande av ulike faggrupper bidrar til å belyse og betre pasientens livssituasjon.

Målstyrt rehabilitering

Under eit rehabiliteringsopphold arbeider ein mot mål. Behandlingsmåla vert utforma samarbeid mellom pasient / pårørande og det tverrfaglege teamet.

Kontakt

Telefon

Telefon Post 1

55918480 / 55918481
Telefaks: 55 91 84 01

Telefon post 2

55918426 / 55918427
Telefaks: 55 91 84 01

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Nordåsgrenda 4
5235 Nordås

Nordåsgrenda 4

Nordåsgrenda 4, 5235 Rådal

Buss nummer 67 går frå Bergen sentrum til Nordås. Du går av på buss-stoppet «Nordåsgrenda». Du kan også ta buss 67 frå Lagunen.

Til Lagunen går det bybane fra Flesland og fra Bergen sentrum. Vil du spasere tar det ca. 20 minutt frå Lagunen bybanestopp.

​​Det er gratis parkering for pasientar og pårørande utanfor bygget. 

Praktisk informasjon

 • ​​​Kvardagar: 17.00 - 20.00
 • Helg:           11.00 - 20.00

Andre tider etter avtale med personalet
Enkelte ganger kan medisinsk tilstand medføre auka behov for ro. I slike tilfelle kan det være nødvendig å begrense besøkstida.​

​​Har du mobiltelefon er det fint om du har denne på lydlaus medan du oppheld seg i felles areal. Hugs at du ikkje må ta bilder av medpasientar eller tilsette utan deira samtykke.

​Avdelinga har sjølvbjetening i buffe. Buffeten er åpen i desse tidene.

 • Frukost: 08.00 - 09.30
 • Lunch: 12.00 - 13.00
 • Middag: 16.00 - 17.00
 • Kvelds: 19.00 - 20 00

Det vil alltid være personale til stades om du treng hjelp. For mange er måltida ein treningssiuasjon. Vi ber derfor om at besøkande ikkje oppheld seg i matsalen under måltida.​

Alle pasientrom er einerom med eige bad.

​​Vi ønsker at sjukehusområde vårt skal være røykfritt. Om du skal røyke ber vi deg gjøre dette på oppmerka område. Treng du hjelp til å komme ut for å røyke må du avtale dette med personalet. Vi ber om forståelse for at vi ikkje alltid kan prioritere dette.​

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.

Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

 
Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.
 
Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. 

​​Sjukehuset har ikkje forsikringsordninger som dekker tap av verdisaker. Du må derfor oppbevare desse på eige ansvar. Safe på rommet kan nyttast​.