Gruppebilde ansatte i avdeling for rusmedisin. Foto

Jobb først

Jobb Først gir arbeidsretta oppfølging som ein del av rusbehandlinga i Avdeling for rusmedisin. Det vert jobba strukturert og ut frå ein metode kalla individuell jobbstøtte (IPS).

Jobb Først er eit samarbeid mellom Avdeling for rusmedisin, NAV og Fretex. Jobbspesialistar er tilsett for å gi arbeidsretta oppfølging. Dei har hovudkontor i Avdeling for rusmedisin sine poliklinikker og er tilknytta dei ulike behandlingsteama. 

​Desse teama er: ​

 • Solli DPS 
 • Kronstad DPS 
 • Øyane DPS
 • Floen

 • Team 2: Voss DPS, Betanien DPS
 • Team 3: Bjørgvin DPS

 • Team Omegn
 • Team Fana/Ytrebygda

 

 • URO
 • Floen
 • Ambulant Poliklinikk

Kven kan delta?

Jobb først er eit tilbod til deg som ønskjer eit ordinært lønna arbeid og som er knytt til ein av seksjonane eller teama nemnt ovanfor.

 

Napha- Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

NAPHA er eit nasjonalt kompetansesenter, som jobbar for å styrkja lokale psykisk helse- og rustenester for vaksne. Dei deler praksiserfaringar frå fagutøvarar, brukarar og pårørande samt forskingsbasert kunnskap. NAPHA bidreg også til å utvikla og implementera helsepolitiske satsingar, retningslinjer og rettleiarar. 

 

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid
Logo
Sist oppdatert 15.03.2024